Verkeersmaatregelen Turnova

Op 1 juli opende de ondergrondse parking van Turnova met 430 parkeerplaatsen en 230 fietsenstallingen. Het stadsbestuur wil de leefbaarheid van de buurt verhogen en voerde hiervoor extra verkeersmaatregelen in rond Turnova. Die maatregelen worden dit najaar geëvalueerd.

Evaluatie

Hoe gebeurt de evaluatie?
Hiervoor gebruiken we verschillende werkwijzen:

 • verkeerstellingen in verschillende straten;
 • mails en telefoons die we al ontvingen van bewoners en handelaars;
 • bevraging van bewoners en handelaars van de betrokken woonwijken waar er verkeersmaatregelen genomen zijn alsook de ruimere buurt hierrond;
 • bevraging van scholieren en ouders van jonge schoolgaande kinderen van scholen die gelegen zijn in de betrokken buurten.

Werd je gevraagd door Stad Turnhout om deel te nemen aan de bevraging? Klik dan hier om de vragenlijst in te vullen.

Beoordeling van de informatie
De informatie die we via de verschillende kanalen ontvangen, geeft ons een beeld of de beoogde resultaten bereikt worden. Maar ook of er knelpunten zijn die een aanpassing vragen.

De beoogde resultaten zijn:

 • Kunnen buurtbewoners in de wijken waar er maatregelen genomen zijn elkaar terug ontmoeten in hun straat?
 • Kunnen kinderen en senioren zich veiliger verplaatsen binnen hun woonwijk?
 • Kunnen fietsers en voetgangers zich veiliger verplaatsen in schoolomgevingen en woonerfstraten?
 • Rijdt autoverkeer van en naar het stadshart langs de hoofdroutes en niet via woonwijken en is het stadshart goed bereikbaar?

De verkeersspecialisten bekijken hierna de maatregelen opnieuw en geven hierover advies aan het college.

Beslissing
Het stadsbestuur zal daarna een beslissing nemen of de extra verkeersmaatregelen definitief ingevoerd worden of dat er wijzigingen nodig zijn. Dit staat gepland in het voorjaar van 2020.

Wat is er gewijzigd sinds 1 juli?

De hoofdrijrichtingen voor auto’s naar het centrum van Turnhout bleven hetzelfde. In de woonwijken zijn extra verkeersmaatregelen genomen. Onderstaand plan geeft de verschillende routes en de bereikbaarheid van de Turnovaparking, woningen of winkels weer.

hoofdroutes en buurtlussen voor auto's en fietsers in omgeving Turnova

Omgeving Nieuwstad

 • De Baron Frans du Fourstraat werd een voetgangerszone tussen het Academieplein aan de Kunstencampus en het Heilig Graf. Enkel voetgangers, fietsers en bussen van De Lijn kunnen nog passeren.
 • Automobilisten die uit de Turnovaparking komen, slaan linksaf in de Baron Frans du Fourstraat en rijden via de Patersstraat terug naar de ring.

Omgeving Lindekensstraat

 • In de Lindekensstraat blijft de parking bereikbaar vanuit de Paterstraat, verderop loopt de straat dood. Fietsers kunnen deze route wel blijven gebruiken.
 • In de Vredestraat veranderde de enkele rijrichting voor auto’s tussen de Lindekensstraat en het Paterspand. Voortaan is dit van de Lindekensstraat enkele rijrichting naar de Elf Novemberlaan. Fietsers kunnen in beide richtingen blijven rijden.
 • De straten achter Turnova blijven gemakkelijk bereikbaar via de Hovenierstraat of de Klinkstraat.

Omgeving Muylenberg

 • Indraaien vanuit de Otterstraat in de Beekstraat is niet meer mogelijk voor auto’s.
 • De Kwakkelstraat werd voor de kruising met de Draaiboomstraat onderbroken voor autoverkeer. Auto’s kunnen via de Steenweg op Mol en de Graatakker naar het centrum. Op die manier wordt de Kwakkelstraat rustiger en een veiligere fietsroute tussen Schorvoort en het stadscentrum.
 • Het smal stukje Korte Veldstraat werd doodlopend tegen de Kwakkelstraat.