Verkeerseducatie lager onderwijs

Scholen en organisaties kunnen bij Preventie gratis materialen lenen ter ondersteuning van verkeerslessen. Het uitlenen is echter aan een aantal voorwaarden gebonden. 

Er zijn telkens meerdere spellen van eenzelfde soort verkrijgbaar zodat er klassikaal kan gespeeld worden.

 

Wat ben ik? Wat ben ik?
De afbeeldingen van het spel ‘Wie is het’ zijn vervangen door voertuigen met hun juiste benaming. De kinderen proberen door vragen te stellen het voertuig van de ander te raden.
-> Je leert met dit spel voertuigen juist benoemen.
-> Voor 2 personen.

 

 

 

Welk verkeersbord ben ik?Welk verkeersbord ben ik?

Leerlingen bevestigen een verkeersbord op hun rug.

Ze lopen kriskras door de zaal en stellen vragen aan hun medeleerlingen om te ontdekken welk verkeersbord ze zijn.

-> Je leert met dit spel de belangrijkste verkeersborden voor voetganger en fietser.

-> Kan vanaf 2 spelers.

 

 

 

Memorie verkeersbordenmemory verkeersborden
Niveau 1: Zoek 2 dezelfde kaartjes. Elk kaartje is een afbeelding van een verkeersbord.
Niveau 2: Zoek 2 dezelfde kaartjes. Elk kaartje is een afbeelding van een verkeersbord met daarbij de betekenis van het bord.
Niveau 3: Zoek bij het kaartje met de afbeelding van een verkeersbord het kaartje met de juiste betekenis van het bord.
-> Je leert met dit spel de verkeersborden.
-> Voor 2 tot 6 personen.

 

Memorie pictogrammen van ‘De Lijn’
Zoek 2 dezelfde kaartjes. Elk kaartje is een afbeelding van een pictogram dat gebruikt wordt op de lijnbus. De betekenis van het pictogram staat ook op het kaartje.
-> Je leert met dit spel de betekenis van de pictogrammen van ‘De Lijn’.
-> Voor groepjes van 2 tot 6 personen.

 

Twister verkeersbordentwister verkeersborden
De afbeeldingen van een gewone twister zijn vervangen door verkeersborden.
De kinderen zetten hun hand of voet op het gevraagde verkeersbord.
-> Je leert met dit spel de voorrangs-, gebods-, verbods-, en gevaarborden.
-> Voor 3 tot 6 personen.