Vergunning aanvragen voor evenement of fuif

We begrijpen dat de coronamaatregelen het voor burgers, verenigingen en ondernemingen ingewikkeld maken om activiteiten in te plannen en evenementen voor te bereiden. Het is immers onzeker wanneer er versoepelingen komen en welke dat dan zullen zijn.

Vanaf vandaag is het CERM-document terug beschikbaar volledig conform de maatregelen die gelden op het ogenblik van het evenement.

Voor meer informatie of met vragen kun je terecht bij de dienst Evenementen via evenementen@turnhout.be of 014 44 33 50.


Organiseer je een evenement? Het Evenementenloket helpt je de weg te vinden in de vele reglementen over veiligheid, mobiliteit, lawaai ...

Formulier invullen

Als je een evenement organiseert, dan heb je soms de goedkeuring nodig van het college van burgemeester en schepenen.

Dien de aanvraag voor je evenement tijdig in: gebruik daarvoor het online aanvraagformulier. Een vergunning is niet altijd gratis. Raadpleeg het retributiereglement voor de dossierkost, toelatingen, technische prestaties en inname openbaar domein.

Het formulier geldt als officiële melding. Je moet het indienen om een vergunning of goedkeuring te krijgen. Het helpt je ook om zeker niets te vergeten.

Problemen bij het invullen? Neem gerust contact op met het Evenementenloket.

Materialen lenen

Je kunt bij Stad Turnhout ook materialen lenen. In het retributiereglement vind je de tarieven die je daarvoor worden aangerekend.