Vergunning aanvragen voor evenement of fuif

Organiseer je een evenement? Het Evenementenloket helpt je de weg te vinden in de vele reglementen over veiligheid, mobiliteit, lawaai ...

Formulier invullen

Als je een evenement organiseert, dan heb je soms de goedkeuring nodig van het college van burgemeester en schepenen.

Dien de aanvraag voor je evenement tijdig in: gebruik daarvoor het online aanvraagformulier. Een vergunning is niet altijd gratis. Raadpleeg het retributiereglement voor de dossierkost, toelatingen, technische prestaties en inname openbaar domein.

Het formulier geldt als officiële melding. Je moet het indienen om een vergunning of goedkeuring te krijgen. Het helpt je ook om zeker niets te vergeten.

Problemen bij het invullen? Neem gerust contact op met het Evenementenloket.

Materialen lenen

Je kunt bij Stad Turnhout ook materialen lenen. In het retributiereglement vind je de tarieven die je daarvoor worden aangerekend.