Uittreksel uit het strafregister

Online aanvragen

Het uittreksel uit het strafregister, het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden, is een officieel document dat een opsomming geeft van eventuele veroordelingen. Er bestaan drie modellen van het uittreksel uit het strafregister. De instantie die het uittreksel vraagt en/of de aard van de activiteit is bepalend voor het model dat je nodig hebt.

  • Het model afgeleverd conform artikel 595 Wetboek van Strafvordering
    Bestemd voor alle andere activiteiten dan deze vermeld bij de volgende twee modellen.
  • Het model afgeleverd conform artikel 596.1 Wetboek van Strafvordering
    Bestemd voor een aantal gereglementeerde activiteiten bijvoorbeeld: wapenvergunning, jachtverlof, drankslijterijen, fiscale beroepen, sollicitaties overheid ...
  • Het model afgeleverd conform artikel 596.2 Wetboek van Strafvordering
    Bestemd  voor activiteiten die vallen onder opvoeding, psycho-, medische en sociale begeleiding, hulpverlening aan jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Voorwaarden

Inwoner van Turnhout zijn

Terug naar boven

Procedure

  • Je kunt het uittreksel uit het strafregister online aanvragen. Het elektronisch ondertekend uittreksel ontvang je digitaal.

Terug naar boven

Meebrengen

Bedrag

Online aanvragen