Minder-hinder-maatregelen Turnova

Verschillende aannemers, één minder-hinder-plan

Op de projectsite wordt tegelijk aan verschillende delen van Turnova gewerkt. Daarom zijn er verschillende aannemers tegelijk aan het werk.

 • Pluym – Van Loon bouwt appartementen langs de Baron Frans du Fourstraat (in zone B). De firma kreeg ook de opdracht om winkels, het hotel en appartementen in het Kursaal Kwartier (D) en het Bloemen Kwartier (E) te bouwen.
  Dat alles gebeurt in opdracht van Armada – Heeren Group.
 • Interbuild bouwt, op vraag van Armada – Heeren Group de grote ondergrondse parking, de winkels en de Turnova-toren in het Toren Kwartier (C).
 • Vanaf 18 maart voor de rioleringswerken en de heraanleg van de Baron Frans du Fourstraat: aannemer Verbruggen, werfleider Philip Carpentier, 03 689 65 11.

Grondplan van Turnova met aanduiding van de verschillende kwartieren 

De verschillende aannemers en opdrachtgevers maakten samen één minder-hinder-plan dat voor alle werken geldt.

Huidige minder-hinder-maatregelen

Werken aan nieuwe Parking Turnova - 7 alternatieve parkings

De vroegere Parking Turnova sloot in juli 2016. Daarna startten de werken aan de nieuwe ondergrondse parking die uiteindelijk plaats zal bieden aan 400 auto’s en 440 fietsen.

De dynamische parkeergeleidingsborden langs de Ring vermelden de sluiting waardoor bezoekers bij het binnenrijden van de stad al voor een andere parking kiezen.

In de binnenstad wordt ook een alternatieve parkeerroute aangeduid die bezoekers langs 7 alternatieve parkings leidt. Het eindpunt van die route is centrumparking de Warande. Alle parkings langs de route liggen op wandelafstand van de Grote Markt.

Stad Turnhout verwittigde bovendien de gps-operatoren over de sluiting van Parking Turnova.

Alternatieve parkings

Maatregelen voor een veilige schoolomgeving

Rondom Turnova liggen verschillende scholen met veel fietsers, ook op de vrachtwagenroutes. Daarom mogen vrachtwagens niet op en van de werf rijden tijdens de schoolspits. Dat is op schooldagen van 8 tot 8.30 uur en tussen 15.30 en 16.30 uur. Op woensdagmiddag rijdt er geen vrachtverkeer tussen 11.45 en 12.30 uur, maar mag het wel tussen 15.30 en 16.30 uur.

Maatregelen voor veilige en nette winkelstraten

Een deel van de vrachtwagenroutes loopt door winkelstraten. Daar wordt aan de aannemers gevraagd om extra aandacht te hebben voor rustig rijden en netheid.

Daarom wordt de maximumsnelheid in verschillende straten verlaagd tot 30 km/u. Bovendien moeten aannemers tijdens het grondtransport op het einde van elke werkdag de straten vegen die vuil werden door zand of modder. Ook daarna vegen ze als dat nodig is.

Zullen de buren hinder ondervinden?

Bij bouwen zijn lawaai, stof en af en toe een trilling niet te vermijden. Om de hinder te beperken, zijn een aantal afspraken gemaakt met de aannemers.

 • Om stof te vermijden worden bouwmaterialen zorgvuldig gestapeld en de werven opgeruimd.
 • Bij werken die extra stof maken, worden de nodige maatregelen getroffen.
 • Lawaaierige werken vinden niet plaats voor 7 uur 's morgens of na 22 uur 's avonds.
 • In uitzonderlijke gevallen kan het helaas niet anders. Af en toe kan ook een uitzonderlijk transport nodig zijn voor grote machines of materialen. In beide gevallen moet de aannemer een vergunning aanvragen en wordt de buurt vooraf verwittigd per brief.

Waar kan je terecht met klachten over de bouwwerken?

Als je onverwacht toch hinder ondervindt of onveilige situaties opmerkt, kun je dat melden bij de juiste contactpersoon. Geef bij klachten over vrachtverkeer best kleur, type of nummerplaat van de voertuigen door en eventueel de firmanaam.

 • Pluym - Van Loon
  bouwt appartementen, winkels en het hotel
  Seppe Tuytelaers
  contact@pluym-vanloon.be
  014 65 65 55
  (antwoordapparaat na werfuren)

 • Interbuild
  bouwt parking, winkels en de toren
  tijdens werfuren: Kris Huyghe - 0478 70 84 74
  na werfuren via meldkamer - 02 788 00 55 (duidelijk Turnova vermelden)

 • Verbruggen
  Rioleringswerken en heraanleg Baron Frans du Fourstraat
  werfleider: Philip Carpentier - 03 689 65 11