Turnhout past dit jaar concept ‘Winter in Turnhout’ aan, Wintertuin blijft vaste waarde

5
oktober
2020

‘We moeten in de huidige context een beslissing nemen over ons Wintersalon dat over minder dan drie maanden zou starten. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar we moeten de partners waarmee we samenwerken duidelijkheid geven’, zegt burgemeester Van Miert. ‘Dat is niet makkelijk met de cijfers die nog steeds toenemen. Als stadsbestuur moeten we onze verantwoordelijkheid opnemen en in de eerste plaats denken aan de volksgezondheid. We  nemen nu een beslissing zodat onze partners ook geen onnodige kosten zouden maken.’

Een werkgroep bestaande uit verschillende stadsdiensten heeft het winterconcept afgetoetst aan de huidige regelgeving om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De conclusie van die werkgroep is dat ‘Winter in Turnhout’ anders moet ingevuld worden dit najaar.  Het huidige concept met een ijspiste, optredens, verschillende chalets en het slotevenement ‘Klinken met de Binken’ wordt omgezet naar beleving en sfeer in het stadscentrum met kleinschalige activiteiten. De vaste waarden zoals de kerststal, de wensboom en de wintertuin nemen opnieuw een prominente plaats in. De werkgroep werkt nu de activiteiten verder uit en zal een coronaveilig winterprogramma samenstellen. Daarin wordt ook het evenement ‘Turnhout by Night’ opgenomen. Het college besliste dat dit in zijn gekende uitvoering niet zal plaatsvinden omdat het niet mogelijk en verantwoord is meer dan 5 000 mensen samen te brengen.

De burgemeester benadrukt dat het ook voor het stadsbestuur een moeilijke beslissing was om te nemen: ‘Enerzijds willen we de Turnhoutenaren heel graag een echt winterevenement geven, anderzijds is het onze taak als bestuur om de coronamaatregelen correct toe te passen. Een evenement op de Grote Markt organiseren waar heel wat mensen op afkomen en we zo heel veel mensen dicht bij elkaar brengen, is iets wat we deze winter niet kunnen realiseren. We willen wel inzetten op activiteiten die coronaveilig zijn en die we met de huidige maatregelen ook 100% kunnen organiseren. Daarnaast denken we ook aan onze horeca, we kleden de Grote Markt helemaal aan en verwijzen bezoekers graag door naar de horecazaken. Zij kennen de coronaprotocollen voor horeca helemaal en kunnen hier dan ook het best op inspelen.’

De vorige jaren werd de aftrap voor ‘Winter in Turnhout’ gegeven na de intrede van de Sint. ‘De Sint zal zeker Turnhout bezoeken. Zijn team bekijkt nog hoe en wat. Nog even afwachten dus’, besluit burgemeester Van Miert.