Toelage Vrijetijdsparticipatie

Wat is het?

Iedereen heeft recht op een leuke vrijetijdsinvulling. Voor mensen met een laag inkomen zijn vrijetijdsactiviteiten vaak veel te duur. Stad Turnhout ondersteunt daarom organisaties die hun steentje willen bijdragen zodat maatschappelijk kwetsbare inwoners gemakkelijker kunnen deelnemen aan het vrijetijdsaanbod. De ondersteuning gebeurt in de vorm van een Toelage Vrijetijdsparticipatie.

Voor wie?

Erkende Turnhoutse sportverenigingen, leden van het Turnhoutse Forum Cultuur, erkende Turnhoutse jeugdverenigingen, erkende Turnhoutse seniorenverenigingen en verenigingen die als partner in opdracht van de stad Turnhout een vrijetijdsaanbod aanbieden in de schoolvakanties en/of buiten de schooluren, kunnen deze toelage aanvragen. Telkens wanneer zij korting geven aan inwoners van Turnhout met een UiTPAS met kansentarief, betaalt Stad Turnhout hen het verschil terug via deze toelage.

De vereniging kan een aanvraag indienen om de mindere inkomsten te recupereren via het formulier 'aanvraag toelage lidgeld/kampgeld'. Per kwartaal worden de aanvragen verwerkt en de toelages uitbetaald. De toelage wordt aangevraagd voor het einde van de periode waar het lidgeld/kampgeld betrekking op heeft (dit kan een kalenderjaar of het einde van een werkjaar zijn).

Ook door stad Turnhout erkende verenigingen die mensen in armoede als doelgroep hebben en die vrijetijdsactiviteiten/uitstappen organiseren kunnen beroep doen op deze toelage. Minstens 80% van de deelnemers van de activiteiten moeten inwoners van Turnhout zijn.
De toelage kan aangevraagd worden ten laatste 2 maanden voor de activiteit door het ingevuld formulier ‘aanvraag toelage vrijetijdsinitiatieven’ te bezorgen aan Stad Turnhout. Binnen de 10 dagen laat Stad Turnhout weten of de aanvraag aanvaard wordt.


Na de activiteit moet de vereniging de gemaakte onkosten en inkomsten bewijzen. Hiervoor bezorgen zij het ingevulde formulier ‘financieel verslag toelage vrijetijdsinitiatieven’ aan Stad Turnhout.

Hoe aanvragen?

De aanvragen en verslagen stuur je naar de dienst Gelijke Kansen. Het volledige reglement en het aanvraagformulier kun je onderaan downloaden.