Tijdelijke uitbreiding van het onttrekkingsverbod “Kleine Aa” en “De Aa”

Sinds 1 januari 2022 geldt er een permanent onttrekkingsverbod voor stroomgebieden van ecologisch zeer kwetsbare kleine beken. Door het droge weer en de zeer lage waterstand in de waterlopen kondigt gouverneur Cathy Berx nu een uitbreiding van dat onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen af. Deze uitbreiding is van toepassing op de stroomgebieden van de “Kleine Aa” en “De Aa” en zal vanaf morgen, 6 mei 2022, van kracht zijn.

Provincie Antwerpen en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) voeren geregeld peil- en debietmetingen uit in onze waterlopen. Uit die metingen blijkt nu dat de waterpeilen in heel de provincie de afgelopen weken sterk daalden. De ecologische toestand wordt hierdoor aanzienlijk bedreigd.

Het door de Vlaamse droogtecommissie geadviseerde kader “ecologische kwetsbaarheid van onbevaarbare waterlopen bij droogte” wordt nu toegepast op de huidige hydrologische toestand van de onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen.

De debietmetingen voor de stroomgebieden van de “Kleine Aa” en “De Aa” van afgelopen 14 dagen tonen aan dat het vereiste ecologische minimum niet wordt gehaald. Bovendien wordt op basis van de huidige weersvoorspellingen geen verbetering van de toestand verwacht op korte termijn. Om de ecologie in deze waterlopen te beschermen is een onttrekkingsverbod voor deze stroomgebieden essentieel. Dit verbod blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt. De waterbeheerders in de provincie Antwerpen zullen de droogtetoestand voortdurend opvolgen.

Sinds 1 januari 2022 geldt een permanent onttrekkingsverbod op alle ecologisch zeer kwetsbare kleine beken in de provincie Antwerpen. Dit verbod blijft van toepassing.

De exacte locatie van de afgebakende stroomgebieden kun je raadplegen via de online kaarten op onderstaande links. De stand van zaken van de onttrekkingsverboden en een interactieve kaart vind je hier. Let op: omdat de uitbreiding van het onttrekkingsverbod morgen ingaat, zullen deze online kaarten pas vanaf morgen, 6 mei 2022, geactualiseerd zijn.

Wat is een onttrekkingsverbod?

Zo’n verbod betekent dat er geen water uit een onbevaarbare waterloop mag worden opgepompt. Er zijn wel enkele uitzonderingen, zoals voor hulpdiensten bij noodgevallen of in beperkte gevallen voor het drenken van vee dat in de weide staat en voor de aanmaak van gewasbeschermingsmiddelen. De precieze voorwaarden zijn opgenomen in het besluit van de gouverneur.

Het provinciaal onttrekkingsverbod is niet van toepassing op bevaarbare waterlopen, maar onttrekkers dienen zich wel te houden aan de richtlijnen van De Vlaamse Waterweg.

Algemeen spaarzaam watergebruik

Het is altijd belangrijk om spaarzaam om te gaan met ons kostbaar water en om niet-essentiële toepassingen te vermijden. De huidige drinkwatervoorraden en de toestand van het watersysteem vereisen op dit moment nog geen maatregelen ter beperking van het leidingwaterverbruik.