Tewerkstellingsmaatregelingen

De overheid voorziet een aantal interessante tewerkstellingsmaatregelen voor bedrijven die aanwerven of investeren in opleidingen. Werkgevers kunnen vaak genieten van financiële voordelen, maar zijn hier niet altijd van op de hoogte. Al de informatie vind je terug op de website van VDAB.

Wijk-werken
Art. 60 (voor bedrijven)

Wijk-werken

Sinds 1 januari 2018 vervangt wijk-werken het vroegere PWA. Wijk-werken biedt werkzoekenden de kans om klussen uit te voeren bij particulieren, verenigingen en vzw’s, scholen, gemeenten, OCMW of in land- en tuinbouwbedrijven. Zo doen werkzoekenden werkervaring op en leren ze nieuwe competenties in hun zoektocht naar een duurzame job. Alle informatie, de voorwaarden, ... vind je terug op de website van Stadsregio Turnhout.

Art. 60 (voor bedrijven)

Een persoon die een uitkering van het OCMW ontvangt, kan via Art. 60 tewerkgesteld worden. Dit staat vermeld in artikel 60 § 7 van de OCMW-wet (8 juli 1976). Deze personen krijgen zo de mogelijkheid om werkervaring op te doen, zich bij te scholen en arbeidsattitudes te oefenen zodat ze meer kansen krijgen naar een duurzame tewerkstelling.

De tewerkstelling art. 60§7 is beperkt in tijd. Afhankelijk van de leeftijd van de werknemer krijgt hij/zij een contract van één tot twee jaar (de periode die nodig is om sociale zekerheidsrechten op te bouwen). Na deze periode is er geen aanwervingverplichting, maar wel de mogelijkheid tot aanwerven.

Wat zijn de voordelen?

  • Het OCMW betaalt het loon van de werknemer. Als werkgever betaal je dus geen loon of andere kosten tijdens een artikel 60 traject.
  • De klant heeft een contract met het OCMW, maar volgt de regels van het bedrijf. Het OCWM is de juridische werkgever en verzorgt het sociaal secretariaat voor de werknemer (lonen, verzekeringen, verlof, ...). Al je vragen, opmerkingen, moeilijkheden, ... kan je bespreken met een trajectbegeleider van het OCMW en zij volgen dit ook verder mee op.
  • Je gaat een sociaal engagement aan en je investeert in mensen.
  • Positieve publiciteit voor je organisatie.

Wat wordt van je verwacht?

  • Een goede begeleiding op de werkvloer: je ondersteunt de klant bij zijn/haar taken. Je houdt toezicht op de arbeidshouding (op tijd komen, afspraken nakomen, ...). Je geeft regelmatig feedback en bespreekt wat goed gaat en wat beter kan. Je voert dus een open communicatie.
  • Je garandeert de veiligheid op de werkvloer en bezorgt de werknemer de nodige veiligheidskledij en beschermingsmiddelen.
  • Op regelmatige tijdstippen zit je samen met het OCMW om de werknemer te evalueren.
  • Ben je tevreden over de werknemer? Dan hopen we dat u hem nadien verder tewerkstelt binnen je bedrijf of ruimer professioneel netwerk.

Interesse?

Trajectbegeleiding OCMW Turnhout
014 47 47 47  
trajectbegeleiding@ocmwturnhout.be