Tapvergunning wedkantoor

Om een wedkantoor te mogen openhouden heb je in Turnhout een tapvergunning nodig. De vergunning maakt het mogelijk dat Stad Turnhout een goed zicht heeft op de uitbaters van wedkantoren.

Een tapvergunning is nodig voor iedereen in een wedkantoor die gegiste en/of sterke dranken schenkt.

Procedure

Je kan een tapvergunning aanvragen door een kopie van de identiteitskaart en bewijs van goed gedrag en zeden te bezorgen aan de dienst Ondernemen & Werk. De aanvraag voor een tapvergunning dient minstens twee weken op voorhand te worden ingediend. Let op: er kan geen tapvergunning worden verleend voordat de exploitatievergunning is verleend.

Terug naar boven

Meebrengen

•    kopie identiteitskaart van (alle) zaakvoerder(s) en eventueel werknemer(s);
•    bewijs van goed gedrag en zeden van (alle) zaakvoerder(s) en eventueel werknemer(s);
•    exploitatievergunning.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Jobstudenten moeten niet in het bezit zijn van een tapvergunning.

Terug naar boven

Regelgeving