Subsidiedatabank

Naast Stad Turnhout hebben ook andere overheden verschillende steunmaatregelen gecreëerd om het bedrijfsleven te ondersteunen.

Via de subsidiedatabank biedt het Agentschap Innoveren & Ondernemen je basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden.

Niet alleen subsidies, maar ook andere steunmogelijkheden zijn in de databank opgenomen.