Subsidie voor de organisatie van een nieuw of aangepast publieksinitiatief

  • Voor erkende Turnhoutse buurt-, cultuur-, jeugd- en sportverenigingen.
  • Voor verenigingen en organisaties in de sectoren cultuur, jeugd en sport die met de stad Turnhout een convenant- of PPS-overeenkomst hebben afgesloten
  • Periode waarop deze subsidieaanvraag betrekking heeft:
    • De aanvraag mag ten vroegste één jaar voor aanvang van het publieksinitiatief en moet ten laatste drie maanden voor aanvang van het publieksinitiatief worden ingediend.
  • De hoogte van de tussenkomst bedraagt maximaal 75% van de netto organisatiekost, zonder hierbij de uitgaven en inkomsten voor receptie en representatie en de investeringsuitgaven die meerdere jaren gebruikt kunnen worden, mee te rekenen. Lees hier het reglement.
  • Velden met een * zijn verplicht in te vullen.
  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens van jouw vereniging

Soort vereniging *

Contactpersoon voor deze subsidieaanvraag

Maatschappelijke zetel of adres van de organisatie

Verklaring op eer

Je komt pas in aanmerking wanneer je aan alle voorwaarden voldoet. We raden ook aan om het evenement te geven in het CERM (covid eventscan).

Ik verklaar *
Datum of periode wanneer de activiteit plaatsvindt *
Locatie
De vereniging

Bekijk via deze link het strategisch meerjarenplan.