FAQ Project Student at Home

Gratis wifi en laptops voor leerlingen in Turnhout

Leren op afstand is een uitdaging. Helemaal als je thuis geen computer met wifi hebt. Leerlingen worden immers gevraagd om hun leerstof te onderhouden via online platformen. Het stadsbestuur wil ondersteuning bieden aan scholen en leerlingen in kwetsbare thuissituaties tijdens de coronacrisis.

 

Gratis laptop

Ieder hulpbehoevend gezin moet toegang hebben tot een laptop om de opgelegde leerstof te kunnen onderhouden. Minister Ben Weyts verzamelt laptops via het fonds PC Solidarity om te verdelen onder scholieren in het secundair onderwijs. Ook het stadsbestuur wil kinderen uit de basisschool ondersteunen door laptops te verzamelen, op te schonen en te distribueren onder hulpbehoevende gezinnen.

Laptops of desktops doneren?

Wie een nog goed functionerende laptop of desktopcomputer wil schenken, kan in Turnhout twee sporen volgen.

1. Bedrijven worden aangespoord om laptops te schenken aan het fonds PC Solidarity dat minister Ben Weyts opzette. De secundaire scholen hebben al een aanvraag kunnen indienen bij dat fonds voor het aantal computers dat er nodig is voor hun leerlingen.

2. Lokaal worden er ook goed functionerende laptops en desktopcomputers ingezameld. 

  • Wie in de buurt woont, mag zelf laptops met oplader afleveren in het Stadskantoor. Het gebouw is gesloten maar toestellen kunnen worden gedeponeerd in de bak die bij de hoofdingang staat, in de ruimte tussen de buitenschuifdeur en de binnendeur.
  • Anderen contacteren medeorganisator Inge Jansen van De Frakstok, op het nummer 0468 14 90 85. Zij zorgt ervoor dat het toestel, binnen een straal van 20 km, wordt opgehaald. Geef zeker de lader van het apparaat mee.

De toestellen worden professioneel opgeschoond en gebruiksklaar gemaakt vooraleer ze worden uitgedeeld. Voor de actie werkt het lokaal bestuur samen met Blenders en Omarmen.

 

Gratis wifi

Het stadsbestuur treedt op als facilitator in de verspreiding van gratis publieke wifi onder hulpbehoevende gezinnen. Providers zoals Telenet en Proximus bieden vouchers aan waarmee jongeren thuis verbinding kunnen maken met het publieke wifi-netwerk (Wi-Free of Public Wi-Fi). Telenet wifi-codes worden centraal beheerd door het stadsbestuur. De Proximus-code moet door gezinnen zelf aangevraagd worden via het mailadres csr@proximus.com. De verschillen in werkwijze hebben te maken met het beheer van persoonsgegevens.

Lees hieronder de veelgestelde vragen.

 

Hoe kan je gratis wifi aanvragen?

Stuur je gegevens naar studentathome@turnhout.be of 0474 94 58 29.

NAAM OUDER:

NAAM KIND:

STRAAT en HUISNUMMER:

POSTCODE EN GEMEENTE:

TELEFOONNUMMER:

E-MAILADRES:

GEBOORTEDATUM OUDER:

GEBOORTEPLAATS OUDER:

 

Wat gebeurt er nadat ik mezelf heb aangemeld?

Je ontvangt een registratiecode en installeert de code op jouw locatie.

 

Wat is Wi-Free?

Wi-Free wordt aangeboden door Telenet. Public Wi-Fi wordt aangeboden door Proximus.

De wifi-signalen worden uitgezonden door de modems van andere klanten en door antennes op openbare plaatsen zoals bibliotheken, stadions, marktpleinen… Het verbruik op het wifi-signaal verandert niets aan de snelheid of volume van andere klanten. Het feit dat mensen gebruikmaken van de gratis wifi heeft geen dus impact op de prestatie van het wifi-netwerk van de eigenaar. Het is een perfect veilige manier om iets voor anderen te doen, zonder hinder te ondervinden op je thuisnetwerk.

 

Hoe kan ik inloggen voor Wi-Free?

Met de voucher kan een gezin zich aanmelden op het gratis signaal, dat beschikbaar is op miljoenen locaties in Vlaanderen en Brussel. In dichtbevolkte gebieden kan je thuis vaak zo’n signaal oppikken. Door in te loggen met de code, blijven leerlingen verbonden op het wifi-signaal tot eind oktober 2020.

 

Hoe is de kwaliteit van de verbinding?

Door het aanbieden van de vouchers willen operatoren tegemoetkomen aan de vraag van de gezinnen en scholen. De bedrijven kunnen evenwel niet garanderen dat de kwaliteit van deze verbinding altijd even optimaal zal zijn, dat hangt immers af van de beschikbaarheid van een Wi-Free signaal in de buurt.

 

Heb je hulp nodig bij de opstart of ervaar je problemen?

Digidak maakte een instructiefilm: klik op deze link.

Bel naar Telenet op het gratis nummer: 0800/66 720 (Elke werkdag tussen 9 u en 16u.)

Kan je Telenet niet bereiken? Bel dan met Digidak op telefoonnummer 014/ 71 11 03. Of stuur een mail naar info@digidak.be. Een medewerker van Digidak geeft je ondersteuning.

Voor gezinnen of scholen die zelf codes aanvragen bij Proximus: bel Proximus op het gratis nummer 0800 /22 800 (Op weekdagen tussen 8 en 22u. Op zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 22u.)

 

Hoe zit het met mijn privacy?

Door het opgeven van je gegevens kom je op een lijst die tot een bepaalde datum wordt bewaard bij stadsbestuur Turnhout. Het lokaal bestuur hecht veel belang aan de privacy van haar burgers. Enkel wanneer misbruik wordt vastgesteld, kunnen identificatiegegevens opgevraagd worden (zie artikel 126 hieronder beschreven). Daarnaast hebben onze maatschappelijk assistenten van het OCMW beroepsgeheim en mogen gegevens niet zomaar worden doorgeven. Enkel wanneer misbruik wordt vastgesteld komt het beroepsgeheim te vervallen.

Conform artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie zijn telecom bedrijven verplicht om de gegevens die door hen worden gegenereerd of verwerkt in het kader van de verstrekking van hun communicatiediensten, te bewaren. O.a. de identificatiegegevens van de gebruiker of het abonnee zijn hier een deel van. Het opvragen van de gegevens kan enkel onder strikte voorwaarden en door een beperkt aantal instanties. Deze staan beschreven in artikel 126 §2 van diezelfde wet.

 

Wie coördineert dit project?

De coördinatie van deze actie gebeurt onder leiding van het Onderwijsteam van het stadsbestuur van Turnhout.

Samenwerkende partners:

  • Lokaal bestuur Turnhout
  • Digidak
  • BEEGO
  • Omarmen
  • Scholen Turnhout
  • Informat WEB
  • Bedrijfswereld regio Turnhout
  • Belangeloze inzet van een ICT docent en de inzet van cursisten uit het volwassenenonderwijs