Nieuw afschakelplan bij stroomtekort

Hoogspanningsmasten

Het afschakelplan is aangepast. Dit plan bepaalt de volgorde waarin steden en gemeenten worden afgeschakeld als er deze winter een stroomtekort dreigt. 

Een stroomtekort ontstaat als er een groot verschil is tussen de productie en het verbruik van elektriciteit. Dit kan voor problemen zorgen. De hoeveelheid geproduceerde en verbruikte elektriciteit moet namelijk altijd gelijk zijn omdat elektriciteit niet in grote hoeveelheden opgeslagen kan worden.

Door bepaalde steden en gemeenten tijdelijk af te schakelen wordt het evenwicht op het elektriciteitsnet opnieuw in evenwicht gebracht. Het afschakelplan zal echter maar in allerlaatste instantie ingezet worden wanneer alle andere maatregelen onvoldoende blijken. 

Wat betekent het nieuwe afschakelplan voor Turnhout?

De nieuwe versie van het afschakelplan omvat 8 schijven in plaats van 6. Eerst wordt schijf 8 afgeschakeld en als laatste schijf 1. Een deel van de stad is opgenomen in schijf 6, een ander deel in schijf 1.

Bekijk hier of je straat afgeschakeld wordt bij een stroomtekort: http://afschakelplan.eandis.be.

Minieme kans op elektriciteitsschaarste deze winter

Het risico op stroomschaarste is dit jaar gevoelig verminderd. Er werden heel wat maatregelen genomen om de elektriciteitsbevoorrading komende winter maximaal te verzekeren:

  • De strategische reserve werd verdubbeld in vergelijking met vorige winter.
  • Aangekondigde sluitingen van elektriciteitscentrales werden afgeblazen.
  • De piekimportcapaciteit werd geoptimaliseerd. 

De situatie ziet er dus anders uit dan vorige winter.  

Samen een afschakeling voorkomen

Als we allemaal zuiniger omgaan met energie, kunnen we een afschakeling voorkomen. Jij kan dus het verschil maken! Met enkele handige tips en door je buren en familie te overtuigen om hetzelfde te doen. 

Op de website Offon.be vind je ook een overzicht van wat anderen al doen.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de websites van FOD Economie en Eandis