Sterke kandidaten voor Turnhoutse Stadsboerderij

13
september
2022

Gisteren, maandag 12 september, liep de opzegtermijn af voor de concessie van de Stadsboerderij. Vanaf vandaag is De Troef niet meer betrokken bij de exploitatie. Om continuïteit te garanderen, nam De Sprong vzw in mei 2022 de uitbating van de zelfoogsttuin al over. Voorlopig kunnen de ruimten van de Stadsboerderij niet meer gehuurd worden voor privéaangelegenheden. Alle dieren werden tijdelijk gehuisvest op de Klein Engelandhoeve, waar ze goed verzorgd worden.

Stad Turnhout startte enkele maanden geleden met een traject voor de herinvulling, waarbij een nieuw concept werd vooropgesteld waarin meerdere ondernemers samen invulling zouden geven aan de Stadsboerderij. Hun gezamenlijke centrale thema moet ‘korte keten’ worden, met lokale voedselproductie, duurzaamheid en klimaat als ankerpunten.

Half augustus dienden acht ondernemers of organisaties een voorstel in voor hun project op de Stadsboerderij. Samen met de vijf verenigingen die er al langer actief zijn, gaan zij aan de slag om de site nieuw leven in te blazen. In de komende weken werkt de groep ondernemers met het stadsbestuur een stappenplan uit voor de effectieve invulling, daarin ondersteund door de bureaus Endeavour, PAKT en Quares. Het nieuwe gedeelte van de boerderij kan wellicht op korte termijn in gebruik genomen worden, in de oude hoeve moeten, in overleg met de ondernemers, eerst renovatiewerken worden uitgevoerd. Daarenboven moeten de ondernemers nog een gemeenschappelijke structuur oprichten. Het college van burgemeester en schepenen zal de definitieve selectie in het najaar goedkeuren.

‘Bij de kandidaturen zien we kwalitatief erg sterke voorstellen, die ook nauw aansluiten bij de doelen die we ons hebben gesteld’, geeft schepen van Milieu en Duurzaamheid Astrid Wittebolle aan. ‘De concepten omvatten onder meer een horecazaak, een bakkerij en een hoevewinkel. Daarnaast meldden zich verschillende ondernemers aan die workshops aanbieden of wekelijkse proeverijen. Ook voor de zelfoogsttuin hebben we twee passende voorstellen gekregen.’ Naast de Tuinrangers, imkervereniging de Rosse Bie, het Kruidig Volkje, VELT en de compostmeesters kunnen al die kandidaten een stek krijgen op de Stadsboerderij.