Steenweg op Zevendonk - Slagmolenstraat: aanleg gescheiden riolering

Naar aanleiding van de annulatie van de buurtvergadering informeren we je langs deze weg over de start van de rioleringswerken in een deel van Steenweg op Zevendonk en de Slagmolenstraat. Op Steenweg op Zevendonk worden de werken uitgevoerd tussen Thai De Wandeling en de Slagmolenstraat.

Werfzone:

Gescheiden rioolstelsels in Turnhout

Sinds 2000 worden gescheiden rioolstelsels aangelegd in Turnhout waarbij het afvalwater gescheiden wordt van regenwater. Dat heeft verschillende voordelen:

  • Het afvalwater komt geconcentreerder toe in het zuiveringsstation waardoor dat beter werkt;
  • het systeem kan grotere regenbuien aan omdat het regenwater apart afgevoerd wordt;
  • er zijn minder noodafvoeren nodig voor overtollig water.

In Turnhout werden al diverse rioleringsprojecten gerealiseerd. Er zijn nog een aantal woningen die niet aangesloten zijn op het zuiveringsstation. Hierdoor komt het afvalwater van die woningen ongezuiverd in de natuur terecht via grachten of beken. Dit is geen ideale situatie en is niet goed voor de natuur. Daarom investeert Stad Turnhout voor die huizen in het afvoeren van het afvalwater via een riolering naar het zuiveringsstation.

Ook wordt het afvalwater op Steenweg op Zevendonk en de Slagmolenstraat binnenkort afzonderlijk van het regenwater ingezameld.

Rioleringswerken op Steenweg op Zevendonk en Slagmolenstraat

Het afvalwater van de huizen op Steenweg op Zevendonk en Slagmolenstraat komt uit in de gracht die verbonden is met de Schorvoortloop en Pikloop. Hierdoor worden de twee waterlopen vervuild. Het stadsbestuur wenst de Schorvoortloop en Pikloop zo gezond als mogelijk te maken en daarom wordt op Steenweg op Zevendonk en de Slagmolenstraat een riolering voor afvalwater aangelegd. Het regenwater zal zoals nu afgevoerd worden via de gracht.

Gescheiden rioolstelsels op private domeinen 

Wanneer de Stad een gescheiden riolering aanlegt in een straat, moeten ook de eigenaars van woningen enkele zaken regelen:

  • Zorg ervoor dat het regenwater en het afvalwater niet samenkomen.
  • Zorg ervoor dat al het afvalwater aan de straat toekomt in één buis. Zo kan het worden afgevoerd en gezuiverd in het zuiveringsstation.
  • Behoud je septische put. Zo voorkom je verstopping van de riool. De riolering wordt aangelegd zodat deze zelfreinigend is wanneer de septische putten behouden blijven. Zonder septische putten gaat de leiding verstoppen. Deze kunnen dus niet buiten dienst gesteld worden.

De groene zones geven aan waar de septische putten absoluut moeten behouden blijven na de aanleg van de riolering. Dit geldt voor alle woningen in de Slagmolenstraat tussen de Oude Dijk en de grens met Oud-Turnhout (zowel de pare als de onpare huisnummers). In de oranje zones werd er geen septische put opgelegd. Een septische put moet hier dus niet worden voorzien. Afkoppelingswerken zijn overal noodzakelijk.

Hoe verloopt een afkoppelingsproces?

Bij het uitvoeren van dergelijke rioleringswerken dient de bestaande afvoer op de ingebuisde gracht opgesplitst te worden in een vuilwateraansluiting en een regenwateraansluiting. Vaak is het eenvoudiger om de bestaande afvoer te behouden voor het afvalwater. Het regenwater kan je, via de dakafvoeren, ofwel in de tuin laten lopen, de regenput mee vullen of via een aparte leiding naar de gracht brengen. Deze werken noemen we ‘afkoppelen’.

Enkele voorbeelden van afkoppelingen (de oranje buis is vuilwater, de grijze buis is regenwater):