Starten met je eigen zaak

 1. Basisvoorwaarden
 2. Eerste stappen
 3. Keuze van de ondernemingsvorm
 4. Financieel plan
 5. Sociale rechten en plichten
 6. Vereiste vergunningen
 7. Vlaamse steunmaatregelen
 8. Startersservice
 9. Meldingsplicht

1. Basisvoorwaarden

Om als zelfstandig ondernemer van start te gaan, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je ten minste 18 jaar oud zijn. Als niet-Belg moet je in bepaalde gevallen in het bezit zijn van een arbeidsvergunning.

Beroepsbekwaamheid is vereist voor een aantal beroepen in de bouwsector. Je mag ze niet zomaar uitvoeren. Het gaat om activiteiten waarvoor je voldoende beroepskennis moet kunnen aantonen door een diploma of praktijkervaring.

Voor meer informatie kan je altijd terecht bij een ondernemingsloket.

2. Eerste stappen

Eerst en vooral moet je je als natuurlijk persoon en startend zelfstandig ondernemer inschrijven bij een ondernemingsloket. Voor een vennootschap gebeurt dit bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. Hierbij krijg je een uniek ondernemersnummer toegekend dat bestaat uit tien cijfers.

Voor een geldige inschrijving bij het ondernemersloket heb je volgende documenten nodig:

 • je identiteitsbewijs
 • een arbeidsvergunning, indien vreemdeling
 • een bankrekeningnummer
 • de adressen van de vestigingseenheden
 • een kopie van de oprichtingsakte, indien de aanvraag gebeurt door een vennootschap, na neerlegging op de griffie

Je moet ook een zichtrekening openen bij een erkende financiële instelling.

Verder mag je niet vergeten de vereiste aansluiting te doen bij een sociaal verzekeringsfonds, de aangifte als BTW-plichtige en, indien je personeel aanwerft, de aansluiting bij een sociaal secretariaat.

Wanneer je je aansluit bij een sociaal verzekeringsfonds krijg je een sociaal statuut, waardoor je recht hebt op uitkeringen zoals kinderbijslag, ziekteverzekering en pensioenen.

Voor meer informatie kan je best langsgaan bij je boekhouder en een sociaal verzekeringsfonds.

3. Keuze van de ondernemingsvorm

Voor een startende ondernemer ligt de keuze veelal tussen enerzijds de éénmanszaak en anderzijds de vennootschap. In onderstaande samenvatting geven we een korte schets van de voor- en nadelen van de twee keuzemogelijkheden.

 • Eénmanszaak

Het voordeel bij de éénmanszaak is dat je slechts een beperkte boekhouding moet voeren. Je hebt geen publicatieplicht van de jaarrekeningen. En je kan bovendien genieten van verlaagde belastingstarieven en een forfaitaire taxatie.

Nadeel is dat de zaakvoerder met het volledig vermogen aansprakelijk wordt gesteld. In de personenbelasting, waar de inkomsten van de éénmanszaak moeten worden aangegeven, worden progressieve tarieven gehanteerd. Je moet ook rekening houden met de verschuldigde sociale lasten en de beperkingen inzake overdracht.

 • Vennootschap

Een duidelijk voordeel bij de vennootschap is de (eventuele) beperkte aansprakelijkheid van de zaakvoerder. Er is een beperking van de sociale lasten en aandelen zijn vlot overdraagbaar.

Nadelen zijn de oprichtingskosten (notaris, bedrijfsrevisor), de dubbele boekhouding en publicatieverplichting. Bovendien blijft cash geld in de vennootschap. Voor gedetailleerde informatie hierover stap je best bij een ondernemingsloket of bij je bank binnen voor eerstelijnsadvies.

4. Financieel plan

Vooraleer te beginnen met een nieuwe zaak kan je best langsgaan bij een bank of boekhouder om een goed financieel plan op te stellen. Dit plan geeft je een beter inzicht over de mogelijkheden of beperkingen van een nieuwe zaak. Interessant hierbij zijn vooral de omzet- en kostenprognose, een investeringsplan, een financieringsplan, een break-even analyse en liquiditeitsprognose.

5. Sociale rechten en plichten

Als zelfstandige (en als vennootschap) ben je verplicht je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Hierbij is het belangrijk dat dit gebeurt binnen de 90 kalenderdagen en dat je goed weet in welke categorie je best kan aansluiten: hoofdberoep of bijberoep.

 • Hoofdberoep

Je bent zelfstandige in hoofdberoep als je eensluidend één of meer zelfstandige activiteiten uitoefent.

 • Bijberoep

De categorie bijberoep is van toepassing als je minstens halftijds loon- of weddetrekkende bent en daarnaast nog een zelfstandige activiteit uitoefent.

Het sociaal verzekeringsfonds int de sociale bijdragen die je moet betalen om een sociaal statuut te krijgen en zorgt ervoor dat de uitkeringen correct gebeuren.

Indien je ook nog personeel aanwerft, kan je je best aansluiten bij een sociaal secretariaat. Voor vrijblijvende informatie kan je altijd terecht bij een sociaal verzekeringsfonds.

Om in orde te zijn met je ziekteverzekering ben je ook verplicht je aan te sluiten bij een ziekenfonds. Indien je al aangesloten bent, meld dan de wijziging van je statuut.

6. Vereiste vergunningen

Bij bepaalde activiteiten ben je vergunningsplichtig.

7. Vlaamse steunmaatregelen

Vlaanderen heeft verschillende steunmaatregelen voor startende zelfstandigen. Een overzicht vind je op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

8. Startersservice

De dienst Ondernemen & Werk helpt je graag verder met de eerste stappen bij het opstarten van je zaak en wijzen je door naar de juiste partners. Maak met hen een afspraak op het telefoonnummer 014 44 33 69 of via mail.

Bij onderstaande organisaties kan je ook terecht om de eerste stappen te zetten naar een eigen zaak:

9. Meldingsplicht

In Turnhout ben je steeds verplicht je te melden, ongeacht het soort zaak dat je opstart. Je stuurt hiervoor een mail naar de dienst Ondernemen & Werk en vermeldt hierin je ondernemingsnummer en locatie van je zaak.