Stadshart krijgt nieuwe impulsen

11
september
2020

‘Het woningaanbod raakt in de binnenstad deels verouderd en het centrum telt een aantal weinig kwaliteitsvolle woningen en handelspanden. Door die kwaliteit te verbeteren, verhoogt ook de uitstraling van de buurt. Een mix van zeer degelijke en tegelijk betaalbare panden is bovendien interessant voor zowel eigenaars als huurders.’ 

Zuurstof geven aan ondernemers

De lockdown en de Covid-19-maatregelen hebben de handels- en horecazaken zwaar onder druk gezet. ‘In het kader van het herstelplan nemen we verschillende initiatieven, zowel op korte als op lange termijn, om onze ondernemers een doorstart te geven. De opwaardering van het stadshart draagt zeker bij tot een beter klimaat voor ondernemerschap’, belooft Els Baeten, schepen van Ruimtelijke Ordening en Centrummanagement. ‘We verhogen de aantrekkingskracht van het winkelcentrum en trekken potentiële klanten onze stad in.’

Beeldkwaliteitsplan geeft vorm en uitstraling

Het lokaal bestuur legde de vereisten voor toekomstige (her)ontwikkelingsprojecten vast in een beeldkwaliteitsplan. Dat plan legt bijvoorbeeld vast welke kleurstijlcombinaties mogen worden gebruikt in de winkelstraten, wat de bouwhoogtes zijn, hoe de gevels van winkelpanden kwalitatief moeten worden afgewerkt en welke publiciteit toegelaten is.

Daarnaast worden er de komende drie jaar ook een aantal beperkingen opgelegd voor de invulling van winkels in het stadshart. Voor een paar types van handelszaken wordt de toename vertraagd: minisupermarkten, krantenwinkels, wedkantoren, gsm-hersteldiensten, pizzeria’s, kebabzaken en kapsalons. ‘We stellen vast dat deze handelstypes de voorbije jaren sterk in aantal zijn toegenomen’, legt burgemeester Paul Van Miert uit. ‘En gelet op de aanvragen van kandidaat-uitbaters, lijkt de expansie nog niet vanzelf te stoppen. Daarom grijpen we in, want we willen een groter spectrum van handelszaken aanboren. We trekken meer klanten naar onze winkelstraten als het aanbod er gevarieerder is.’ Ook op de toegangswegen tot het kernwinkelgebied wordt de regel toegepast.

Premies voor een betere kwaliteit

‘We willen echter vooral de ondernemers stimuleren’, vult schepen Els Baeten aan. ‘Met kwaliteitsvolle panden kunnen we nieuwe ondernemers aantrekken, en daarom willen we dat het commerciële vastgoed in het stadshart structureel wordt verbeterd. Premies kunnen eigenaars bijvoorbeeld helpen om kleinere panden samen te voegen tot grotere winkelruimtes, en ook voor gevelrenovaties zijn financiële tussenkomsten mogelijk. Daarnaast kunnen ondernemers mogelijk aangetrokken worden door hen kansen te geven om te werken en te wonen boven winkels.’ 

In de toegangsstraten tot het kernwinkelgebied ondersteunt het lokaal bestuur bovendien ook nog een andere aanpak. ‘In de zogenaamde aanloopstraten mogen handelszaken die leegstaan of die dreigen leeg te komen, met onze financiële steun worden omgevormd tot woonruimten.’ De premies kunnen worden aangevraagd voor zowel eigen bewoning als verhuur. ‘Met de steun willen we de kwaliteit en betaalbaarheid van dergelijke nieuwe woonsten helpen te garanderen. Zo versterken we de private huurmarkt’, aldus schepen Kelly Verheyen.

Andere initiatieven

In Turnhout moet elke verhuurder op termijn een conformiteitsattest kunnen voorleggen voor zijn huurwoning(en). Dat document bewijst dat een woning voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen: de elektriciteitsvoorzieningen zijn veilig, de woning kan voldoende verlucht worden, er zijn geen vocht- en schimmelplekken, degelijk sanitair is verplicht aanwezig. Het lokaal bestuur levert zo’n attest alleen af na een huisbezoek, uiteraard op voorwaarde dat aan alle vereisten is voldaan. ‘Aangezien het om zo’n 7 000 woningen gaat, worden de controles gespreid in de tijd. We starten in de buurten met de meeste huurwoningen. Tegen 1 januari 2024 moet elke woning in het centrum een conformiteitsattest hebben’, zegt schepen Verheyen.

Daarnaast wordt langdurige leegstand aangepakt. ‘Leegstand die niet wordt opgelost, zorgt immers voor een negatieve uitstraling en kan bovendien gemakkelijk leiden tot verwaarlozing. Daarom nemen we leegstaande panden op in een leegstandsregister. De eigenaars van die panden worden gecontacteerd met de vraag om mee te werken aan een oplossing, bijvoorbeeld door het pand opnieuw in gebruik te nemen of te verhuren, te renoveren of te verkopen. Wordt er geen oplossing gevonden, dan kunnen de leegstaande panden jaarlijks belast worden met een leegstandsheffing. Die bedraagt minimaal 2 500 euro en kan oplopen tot 6 250 euro. Dat zijn forse bedragen, maar onze stad is erbij gebaat dat we het probleem aanpakken. Zowel ondernemers als inwoners zullen profiteren van de opwaardering van ons stadshart’, besluit burgemeester Van Miert.