Nomineer de sportkampioenen van 2023 (verkiezing 2024)

Elk jaar huldigt het Turnhoutse stadsbestuur zijn sportkampioenen en -laureaten. Omdat wij inclusief werken belangrijk vinden bij stad Turnhout is er geen aparte categorie voorzien voor G-sporters of anderen. Deze kandidaten kunnen zich melden via de bestaande rubrieken.

Dit jaar vindt de huldiging plaats op donderdag 14 maart in schouwburg Warande.

Was jij een sportkampioen in het sportjaar 2023 of wil je iemand uit je vereniging voordragen? Dien dan ten laatste op 10 januari alle gegevens in via het formulier hiernaast. Let op: Je kan meerdere kampioenen in één formulier opgeven door op het plus-teken te klikken. 

Wie komt voor de huldiging in aanmerking?

1. Kampioenen en opmerkelijke sportprestaties 

 • kampioen individueel
 • opmerkelijke sportprestatie individueel
 • kampioen team
 • opmerkelijke sportprestatie team

2. Laureaten

 • sportman
 • sportvrouw
 • jeugdsportlaureaat
 • sportteam
 • 'Trots van de Sport'

3. Jubilerende verenigingen

Voorwaarden

1. Kampioenen en opmerkelijke sportprestaties

1.1. Individueel

De sportbeoefenaars moeten lid zijn van een Turnhoutse sportvereniging of ze moeten in Turnhout wonen op het moment van de kandidatuurstelling. De kampioenen worden liefst voorgedragen door een verantwoordelijke van de vereniging waarvan zij lid zijn.

 • Komen in aanmerking als individuele kampioenen

Alle actieve sportbeoefenaars die op provinciaal, Vlaams, Belgisch, Europees of wereldniveau een eerste plaats behaalden in 2023. 

 • 'Opmerkelijke prestaties' zijn
  • podiumplaatsen op Vlaams, Belgisch, Europees of wereldniveau;
  • de verbetering van een Vlaams, Belgisch, Europees of wereldrecord.

Andere opmerkelijke prestaties moeten gemotiveerd worden. Na bespreking krijgen de indieners van de kandidatuur een bericht en weten ze of de prestaties wel of niet in aanmerking komen.

1.2. In teamverband

De sportbeoefenaars moeten lid zijn van een Turnhoutse sportvereniging of ze moeten in Turnhout wonen op het moment van de kandidatuurstelling. De kampioenen worden liefst voorgedragen door een verantwoordelijke van de vereniging waarvan zij lid zijn.

 • Komen in aanmerking als kampioenen in teamverband

Alle actieve sportploegen die op provinciaal, Vlaams, Belgisch, Europees of wereldniveau een eerste plaats behaalden in 2023. 

 • 'Opmerkelijke prestaties' zijn
  • podiumplaatsen op Vlaams, Belgisch, Europees of wereldniveau;
  • de verbetering van een Vlaams, Belgisch, Europees of wereldrecord.

Andere opmerkelijke prestaties moeten gemotiveerd worden. Na bespreking krijgen de indieners van de kandidatuur een bericht en weten ze of de prestaties wel of niet in aanmerking komen.

2. Sportlaureaten 

Belangrijk om te weten

 • De kandidaat-laureaten moeten aanwezig zijn bij de huldiging. Voor de sportteams moet (minstens) een afgevaardigde van het team komen.
 • De laureaat van elke categorie krijgt een prijs ter waarde van 100 euro.
 • De sportdienst verwittigt de genomineerden. Vervolgens neemt de huisfotograaf van Stad Turnhout contact op om de kandidaten en hun sport in beeld te brengen.

Algemene voorwaarden

 • Om in aanmerking te komen voor de individuele titels moet de kandidaat in Turnhout wonen op het moment van de kandidatuurstelling. Voor de titel ‘Trots van de Sport’ geldt die beperking niet.
 • De behaalde prestaties worden gemeld door de sporter zelf (bijvoorbeeld als reactie op een oproep via de pers) of door de vereniging waarbij de sporter of het team aangesloten is.
 • Bij individuen of teams die door de sportraad worden geselecteerd, zal worden nagevraagd of de geleverde prestatie effectief mag worden voorgedragen.
 • Als voor een categorie meer dan drie voorstellen worden ingediend, dan selecteert het bestuur van de sportraad de drie beste kandidaturen.

Specifieke voorwaarde voor jeugdsportlaureaat

 • De kandidaat was in 2023 maximaal 16 jaar oud (geboortejaar 2007).

Specifieke voorwaarde sportteam

 • De verkiezing van het sportteam staat open voor teams van erkende Turnhoutse sportverenigingen ongeacht de leeftijd of de samenstelling (heren/dames/gemengd).

Specifieke voorwaarde ‘Trots van de Sport’

 • De voorgestelde individuen of sportverenigingen moeten een bijdrage geleverd hebben aan de sportieve uitstraling van Turnhout of van hun sportclub.

3. Jubilerende vereniging

Komen in aanmerking: verenigingen die het afgelopen jaar een verjaardag vierden die een veelvoud is van 25. De vereniging bestaat dus 25, 50, 75, 100 ... jaar.

Praktisch

Verdeling van de stemmen bij de uiteindelijke keuze

 • 65 % voor erkende Turnhoutse sportverenigingen: zij krijgen één uitnodiging om één stem per categorie uit te brengen
 • 20 % voor sportdeskundigen
 • 15 % voor het publiek

Bij een gelijke stand beslist het bestuur van de sportraad wie wint. Als er maar één kandidaat is in een categorie, dan krijgt die automatisch de titel.

Hulp nodig?

Wil je iemand nomineren maar heb je moeilijkheden met het formulier? Neem dan contact op met de sportdienst via 014 44 33 32 of sportdienst@turnhout.be. De medewerkers helpen je graag voort!

 • 1 Gegevens
 • 2 Overzicht
 • 3 Bevestiging

Contactgegevens vereniging

Individueel

Team

Laureaten

Sportman

Sportvrouw

Jeugdsportlaureaat

Sportteam

Trots van de sport

OF

Jubilerende verenigingen