Smiskens

Buurt in beeld

In de buurt Smiskens lopen verschillende afzonderlijke projecten die invloed hebben op elkaar. In oktober 2018 verscheen de nieuwsbrief 'Smiskens - Buurt in Beeld' waarin een overzicht werd gegeven van al de projecten. Tegen de zomer van 2019 is de buurt Smiskens helemaal veranderd, met een buurtplein als centraal punt. Het plan Technico geeft weer hoe het buurtplein er zal uitzien.

Smiskensstraat wordt fietsstraat

Het stadsbestuur heeft onlangs beslist om de Smiskensstraat in te richten als fietsstraat. In een fietsstraat is de fietser de belangrijkste weggebruiker. Auto’s en motorvoertuigen zijn toegelaten. Er gelden wel specifieke verkeersregels:

  • Een fietsstraat wordt aangeduid met een rood wegdek in asfalt en met onderstaande verkeersborden.

  • Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken, auto’s mogen hen niet inhalen.
  • In de hele straat geldt een snelheidsbeperking van 30 km/uur.

Bovendien wordt met de herinrichting het autoverkeer afgeremd door de aanleg van een verkeersplateau aan de Duifhuisstraat en een wegversmalling en zebrapad aan de school.

Duur werken

De projectontwikkelaar van Splichal moet de aanpalende delen van de straten aan zijn project herinrichten. Die werken starten maandag 18 februari met de heraanleg van het deel in de Smiskensstraat. Het einde van deze wegenwerken is voorzien midden april.

De overige werken, zoals het kruispunt Smiskensstraat met Apostoliekenstraat, het gedeelte van de Apostoliekenstraat aan Splichal en het aanleggen van het verkeersplateau aan de Duifhuisstraat, worden in een latere fase uitgevoerd.

Omleidingen

Tijdens de werken in de Smiskensstraat gelden volgende extra verkeersmaatregelen:

  • De Smiskensstraat wordt afgesloten tussen de Duifhuisstraat en Apostoliekenstraat. Plaatselijk verkeer is mogelijk tot aan de werfzone.
  • Voetgangers, fietsers en autoverkeer volgen een omleiding via de Duifhuisstraat, Graatakker en Apostoliekenstraat. Hiervoor wordt de rijrichting in de Apostoliekenstraat (tussen de Graatakker en Smiskensstraat) omgedraaid.
  • De bloembakken in de Apostoliekenstraat op het kruispunt met de Eigenaarsstraat worden tijdelijk verschoven. Hierdoor wordt de Apostoliekenstraat tussen de Rubensstraat en Eigenaarsstraat doodlopend. Dit deel van de straat wordt dubbele rijrichting zodat woningen bereikbaar blijven.
  • De bewoners van de Eigenaarsstraat bereiken hun woning via de Graatakker en Apostoliekenstraat.
  • Parkeren in de werfzone van de Smiskensstraat is niet toegestaan. Parkeren in de Apostoliekenstraat is enkel mogelijk op de parkeerstrook in het begin van de Apostoliekenstraat aan de Graatakker. In de rest van de Apostoliekenstraat geldt een parkeerverbod.

Het plan van de omleidingen vind je hier.