Slachtvergunning

Je hebt een slachtvergunning nodig voor het slachten van schapen, geiten of varkens buiten het slachthuis.

De moslimgemeenschap in Turnhout viert het Offerfeest. Sinds 2015 mag men niet meer onverdoofd slachten in Vlaanderen, buiten een erkend slachthuis. In Turnhout is er geen slachthuis. Moslims uit Turnhout kunnen een schaap aankopen en laten slachten in een erkend slachthuis in een andere gemeente.

Omdat er in Turnhout geen slachthuis is en er geen consensus is om verdoofd te slachten op een tijdelijk erkende slachtvloer, levert Stad Turnhout ook bijna geen slachtvergunningen meer af. Bij een slachting in een erkend slachthuis zorgt men ter plaatse voor de nodige documenten.

Voorwaarden

De aanvraag kan gebeuren vanaf 14 werkdagen tot 1 werkdag voor de slachtdatum.

Indien de slachtdatum samenvalt met een werkdag kan de aanvraag nog dezelfde dag gebeuren.

Terug naar boven

Procedure

Wie een slachtvergunning wil, moet langskomen bij het onthaalbalie van het Stadskantoor.

Terug naar boven

Meebrengen

  • Beslagnummer (nummer van bedrijf dat schapen verkoopt)
  • Identiteitskaart

Terug naar boven

Bedrag

15 euro voor inwoners van Turnhout

25 euro voor burgers buiten Turnhout

Terug naar boven