Seniorencheque

Wat is de seniorencheque?

Elke 65-plusser die in Turnhout woont en die een initiatief neemt rond diversiteit, kwetsbaarheid, dementie of eenzaamheid, kan de seniorencheque aanvragen. Zijn of haar initiatief moet bedoeld zijn voor andere 65-plussers. De organisator kan de seniorencheque aanvragen als individu of als lid van een groep.

Hoeveel is de seniorencheque waard?

 • 125 euro voor initiatieven die eenmalig zijn of slechts één dag duren.
 • 250 euro voor initiatieven die met een bepaalde frequentie gedurende het kalenderjaar terugkeren (bijvoorbeeld wekelijks, maandelijks of tweemaandelijks).

Waarvoor kun je de seniorencheque aanvragen?

 • Activiteiten op maat van 65-plussers.
 • De activiteiten verlagen de drempel naar het bestaande aanbod OF helpen senioren, hetzij om weer sociale contacten te hebben, hetzij om meer te bewegen.
 • Zowel eenmalige als terugkerende activiteiten komen in aanmerking.
 • De activiteiten mogen één dag of meerdere dagen duren.

Volgende activiteiten komen NIET in aanmerking voor een seniorencheque:

 • activiteiten van georganiseerde seniorenverenigingen en initiatieven in verenigingscontext;
 • activiteiten waarvoor al een andere stedelijke subsidie is verkregen;
 • privé-initiatieven of activiteiten uitsluitend met vrienden of familie: de activiteit moet voor iedereen toegankelijk zijn (open aanbod);
 • activiteiten met een commerciële, politieke of religieuze insteek;
 • buurtgerichte initiatieven (waarvoor de buurtcheque bestaat);
 • activiteiten van de dienstencentra;
 • UiTPAS-initiatieven;
 • activiteiten met als doel publieke ruimtes op te knappen zoals buurtpleintjes, muren, elektriciteitskasten.

Hoe vraag je de seniorencheque aan?

 • Je vraagt de cheque aan minstens één maand voordat de activiteit plaatsvindt.
 • Je kunt je aanvraag digitaal indienen via het online formulier.
 • Elke aanvrager krijgt een bericht en weet uiterlijk 15 dagen na zijn aanvraag of de cheque wordt toegekend.
 • Elke aanvrager en elke activiteit komen maximaal één keer per jaar in aanmerking voor een seniorencheque.

Afspraken en voorwaarden

 • Wie een seniorencheque krijgt, vermeldt in al zijn communicatie dat de activiteit tot stand is gebracht met ondersteuning van de seniorencheque van Stad Turnhout.
 • Uiterlijk een maand na de activiteit bezorgt de organisator minstens drie sfeerfoto's aan de dienst Gelijke Kansen, Stadskantoor, Campus Blairon 200.
 • Bij misbruik wordt het bedrag van de seniorencheque teruggevorderd en wordt de aanvrager uitgesloten. De dienst Gelijke Kansen kan bewijsstukken voor uitgaven opvragen.

Lees hier het volledige toelagereglement.