Schorvoort Morgen

Er liggen nog tientallen hectaren woongebied klaar in Schorvoort. De Vlaamse Regering duidde in 2004 ook 21 hectare in de omgeving van Schorvoortberg - Aa-vallei aan als bouwzone. Niemand kan de eigenaar ervan tegenhouden om er te bouwen. Maar het stadsbestuur heeft liever dat het bouwen op zo'n manier gebeurt dat ook de huidige bewoners van Schorvoort er beter van worden. 

Om die typische groene buurtsfeer van Schorvoort te behouden, liet het stadsbestuur een masterplan uitwerken. Dat werd door de gemeenteraad goedgekeurd. 

Het masterplan geeft een beeld van hoe Schorvoort zich in de toekomst kan ontwikkelen. Het plan legt zo de basis voor latere concrete projecten. Het plan garandeert het behoud van grote groene ruimtes, die ook openbaar toegankelijk worden voor iedereen. Bovendien wordt ruimte voorzien om diensten en aangepaste woningen uit te bouwen voor ouderen. Zo helpen we hen om zo lang mogelijk in Schorvoort te blijven wonen. 

Het masterplan is geen kant-en-klaar plan dat tot in de puntjes vastlegt hoe Schorvoort eruit zal zien. Maar in het plan worden wel keuzes gemaakt waardoor de grote lijnen voor de toekomst nu vastliggen.  Wie in de toekomst wil bouwen in Schorvoort zal met die grote lijnen rekening moeten houden. Zo zorgt het stadsbestuur ervoor dat Schorvoort zichzelf kan blijven. 

In 2011 al legden stadsbestuur en inwoners de 10 punten voor Schorvoort vast. Het zijn de principes die werden uitgewerkt in het masterplan dat de gemeenteraad goedkeurde.