FAQ schakelzorgcentrum

Om het toenemende aantal coronapatiënten te verzorgen, worden er in de provincie Antwerpen zes schakelzorgcentra opgericht. De gouverneur heeft onder meer aan Turnhout de opdracht gegeven om de voorbereidingen voor zo’n centrum te starten.

In een schakelzorgcentrum worden geen mensen opgenomen die intensieve zorgen nodig hebben. Het is bedoeld voor patiënten die herstellen na een verblijf in het ziekenhuis en die nog niet zelfstandig thuis kunnen wonen. Zij kunnen eerst verder aansterken in het schakelzorgcentrum.

Dat de keuze is gevallen op Turnhout, heeft niets te maken met een groter aantal patiënten in de stad of een hogere toename dan elders. De beslissing of het centrum ook echt in gebruik zal worden genomen, ligt bij de bevoegde minister. Voorlopig worden er alleen nog maar voorbereidingen getroffen om het schakelzorgcentrum operationeel te maken, zodat alles klaar is wanneer de nood zich zou voordoen en de minister definitief voor Turnhout kiest.

De gekozen locatie voor het schakelzorgcentrum is het internaat Talententhuis Turnhout, gelegen aan de Graatakker. In een eerste fase wordt alles in het werk gesteld om 30 patiënten op te vangen. Als de nood groter zou worden, kan de capaciteit maximaal naar 50 personen worden opgeschaald.

 • Wat is een schakelzorgcentrum?

  Wanneer de toestroom van patiënten met het coronavirus zo sterk oploopt dat ziekenhuizen dreigen vol te lopen, dan zullen bepaalde patiënten tijdelijk opgevangen kunnen worden in schakelzorgcentra. Die centra zorgen zo voor extra noodcapaciteit.
  Om het toenemende aantal corona-patiënten te verzorgen, worden er in Antwerpen zes schakelzorgcentra opgericht. Eén daarvan komt in Turnhout, om zorg te bieden aan mensen uit de ruime regio: tien gemeenten van eerstelijnszone Kempenland (regio Turnhout) en zeven gemeenten van eerstelijnszone Middenkempen (regio Herentals). In totaal dus 17 gemeenten. In geval van nood kunnen bovendien patiënten worden overgebracht uit overbevraagde ziekenhuizen in andere regio’s.

   

 • Waarom is er voor Turnhout gekozen?

  Dat Vlaanderen onder meer kiest voor Turnhout, heeft niets te maken met een groter aantal patiënten in de stad of een hogere toename dan elders. De keuze is genomen op basis van ligging en beschikbare infrastructuur, niet op basis van de coronaproblematiek zelf.

 • Welke locatie is er in Turnhout gekozen?

  Het internaat Talententhuis Turnhout, verbonden aan scholengroep Fluxus en gevestigd aan de Graatakker, wordt omgebouwd tot schakelzorgcentrum.

 • Waarom is er gekozen voor dit gebouw?

  Het gebouw leent zich uitermate voor de doeleinden. Het bevat 90 volledig ingerichte kamers, er is voldoende sanitair en wasgelegenheid, het is goed te ontsmetten, er is een keuken en het staat leeg op dit moment. Het gemeenschapsonderwijs GO! was ook onmiddellijk bereid het gebouw hiervoor ter beschikking te stellen.

 • Wie komt er terecht in een schakelzorgcentrum?

  In een schakelzorgcentrum worden geen mensen opgenomen die intensieve zorgen nodig hebben. Het is bedoeld voor wie gewone zorg nodig heeft en voor wie herstellende is na een verblijf op intensieve zorgen. Daarnaast kunnen ook niet-covid-19 patiënten opgenomen worden als dit noodzakelijk is om de capaciteit van de ziekenhuizen te vrijwaren

 • Hoe wordt de scheiding tussen Covid-19-patiënten en niet-Covid-19-patiënten gegarandeerd?

  In samenspraak met de deskundigen uit het ziekenhuis wordt een opdeling gemaakt per verdieping en per zone in het gebouw zodat Covid-19-patiënten niet in aanraking komen met de rest. Er is een strikte opdeling.

 • Hoe komen patiënten in het schakelzorgcentrum terecht?

  Patiënten kunnen zich niet op eigen initiatief aanmelden, maar worden doorverwezen

 • Komen er ook patiënten terecht van buiten de regio?

  In geval van nood kunnen patiënten worden overgebracht uit overbevraagde ziekenhuizen in andere regio’s.

 • Hoeveel patiënten kunnen er terecht?

  Er wordt een capaciteit voorzien voor 30 patiënten. Indien nodig kan dit verhoogd worden naar 50 patiënten.

 • Mogen de patiënten bezoek ontvangen?

  Net als in een gewoon ziekenhuis, is bezoek verboden. Deze regel geldt zowel voor Covid-19-patiënten als voor niet-covid-19-patiënten die er verblijven.

 • Kan het schakelzorgcentrum op termijn vrijwilligers gebruiken?

  In eerste instantie zullen enkel professionelen ingezet worden. Of vrijwilligers ook een steentje kunnen bijdragen, wordt in een latere fase bekeken.

 • Wat met de kinderen van het internaat?

  Momenteel verblijven er geen leerlingen op het internaat. De ouders van de internaatsleerlingen zijn door de directie op de hoogte gebracht. De kamers worden leeggemaakt en het materiaal van de leerlingen wordt veilig opgeslagen. Ook de ouders van de leerlingen van de naastgelegen basisschool Smiskens worden door de schooldirectie ingelicht over de tijdelijke bestemming van het gebouw.

 • Hoe wordt de hygiëne gegarandeerd?

  Er wordt een professionele poetsfirma ingehuurd.

 • Is er voldoende parkeerruimte op het terrein zelf voor zorgpersoneel, ambulances?

  Ja.

 • Hoe wordt de veiligheid van buurtbewoners gegarandeerd?

  De hele site zal door middel van herashekken worden afgezet, zodat spelende kinderen niet ‘per ongeluk’ in contact kunnen komen met patiënten.

 • Wie komt er terecht in een schakelzorgcentrum?

  In een schakelzorgcentrum worden geen mensen opgenomen die intensieve zorgen nodig hebben.

  Het is bedoeld

  • voor wie gewone zorg nodig heeft en
  • voor wie herstellende is na een verblijf op intensieve zorgen of 
  • voor wie medisch gezien het ziekenhuis mag verlaten, maar (dikwijls om sociale redenen) nog niet naar huis kan (bijvoorbeeld voor wie de continuïteit van zorg of een aangepaste woonomgeving nog niet geregeld is).

  Het kan gaan om zowel Covid-19-patiënten als niet-Covid-19-patiënten.

 • Hoe worden patiënten naar het schakelzorgcentrum vervoerd?

  Het vervoer van patiënten van het ziekenhuis naar het schakelzorgcentrum gebeurt met ziekenwagens.