Ruimtelijke uitvoeringsplannen in opmaak

Het College van Burgemeester en Schepenen organiseert een publieke raadpleging over de start- en procesnota van de ruimtelijk uitvoeringsplannen Maréchal, Mastermeubel en Proost - Van Gorp. De publieke raadpleging loopt van 23 juli 2020 tot en met 20 september 2020.

De plannen liggen ook ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening op het Stadskantoor en dit tijdens de openingsuren. Maandag tussen 8.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 19.30 uur. Van dinsdag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Opgelet: het is momenteel verplicht een afspraak te maken bij de dienst Ruimtelijke Ordening om de plannen in te kijken. Maak een afspraak via het nummer 014 44 33 75.

Op woensdagavond 19 augustus 2020 organiseert Stad Turnhout een participatiemoment in de vorm van een infomarkt. Er vinden drie sessies plaats op volgende uren: 19-19.30 uur, 19.45-20.15 uur en 20.30-21 uur. Inschrijven voor het participatiemoment is verplicht en kan via ruimtelijke.ordening@turnhout.be. Mail het uur van voorkeur en de namen van alle personen die het participatiemoment willen bijwonen door.

Eventuele bezwaren of opmerkingen richt u aan het College van Burgemeester en Schepenen, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout. De bezwaarschriften moeten aangetekend worden verzonden (datum poststempel geldt) of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven op het Stadskantoor. Opgelet: wenst u de bezwaarschriften af te geven op het Stadskantoor, maak dan een afspraak met het Secretariaat op het nummer 014 44 33 17 of mail naar secretariaat@turnhout.be.

RUP Maréchal

RUP Mastermeubel

RUP Proost - Van Gorp