Rouwregister voor oud-burgemeester Erwin Brentjens

1
augustus
2022

Op zondag 31 juli overleed onverwacht Erwin Brentjens, die in 2013 burgemeester was van Turnhout. Lang voor hij burgemeester werd, was hij in de stad bekend als directeur van basisschool De Smiskens, waar hij elke dag leerlingen en ouders verwelkomde bij de schoolpoort. Die directe betrokkenheid bij de mensen voor wie hij werkte, trok hij door in zijn politieke carrière. 

Het college van burgemeester en schepenen en de medewerkers van het stadsbestuur betuigen hun oprechte medeleven aan de familie en vrienden van Erwin die zo plots dit grote verlies moeten verwerken.