Speelstraten

Tijdens de zomervakantie kunnen jij en je buren van jullie straat een speelstraat maken. De straat wordt dan verkeersvrij gemaakt en er worden allerlei activiteiten voor de kinderen en de buurtbewoners georganiseerd. Dat kan voor 1 dag  maar ook voor een aantal weekends. Dat kies je zelf, in overleg met de stad. 

Opgelet: je aanvraag voor de zomervakantie moet voor 28 februari binnen zijn!

Voorwaarden

1.    Waaraan moet de straat voldoen?

 • Je straat ligt in een wijk met vooral woningen. Een straat met veel winkels kan moeilijk een speelstraat worden. 

 • Er is geen doorgaand verkeer in de straat.
 • Er is een snelheidsbeperking tot 50 km/uur.
 • Er is geen openbaar vervoer in je straat.
 • De speelstraat mag een vlotte verkeerscirculatie in de buurt niet in het gedrang brengen.
 • Er is geen doorgaand verkeer in de straat.
 • Werken die in de buurt gepland zijn, kunnen de speelstraat bemoeilijken.


2.    Wat moet jij doen? 

 • Verzamel de handtekeningen van minstens 80% van de bewoners van je straat die akkoord zijn met een speelstraat.

 • Spreek vaste uren af van wanneer tot wanneer de speelstraat open zal zijn. 
 • Duid minstens 3 'speelstraatverantwoordelijken' aan, liefst 5. Als verantwoordelijke sta je in voor de praktische organisatie van de speelstraat (bijvoorbeeld: plaatsen van de hekken, toezicht tijdens de openingsuren ... )

 

Terug naar boven

Procedure

 • Vul het online aanvraagformulier in.
 • Verzamel de handtekeningen van je buurtbewoners en bezorg je aanvraag voor 28 februari aan de jeugddienst. 
 • Halverwege maart overlegt de stad met je buurt. Op deze buurtvergadering bespreken we de technische kanten, maken we een reglement op en bekijken we welke activiteiten er mogelijk zijn. 
 • Begin april laten we je weten of jouw straat een speelstraat wordt. 
 • In april en mei maken we alles concreet. 

Terug naar boven