Sociale koopwoning (DE ARK)

Sociale koopwoningen zijn betaalbare woningen.
In Turnhout verkoopt DE ARK sociale koopwoningen aan mensen met een beperkt inkomen. 

DE ARK biedt ook sociale kavels en huurwoningen aan.

Voorwaarden

  • 18 jaar of ouder
  • Geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik
  • Belastbaar inkomen binnen de grenzen - deze grenzen zijn op te vragen bij DE ARK 

Terug naar boven

Procedure

Maak een afspraak met:

DE ARK
Campus Blairon 599
2300 Turnhout

Tel +32 14 40 11 00
Fax +32 14 40 11 01
e-mail: info@arkwonen.be

Openingsuren
Maandag, woensdag en vrijdagvoormiddag 9u00 - 12u00
Maandagnamiddag 15u00 - 18u00

Telefonisch bereikbaar
Elke werkdag in de voormiddag 09u00 - 12u00
Maandag, dinsdag- en dondernamiddag 13u30 - 15u30

Terug naar boven

Meebrengen

Laatst ontvangen aanslagbiljet van de belastingen van elk gezinslid.

Terug naar boven

Bedrag

Inschrijvingsgeld - 50 euro per lijst waarop je wilt inschrijven (cash te betalen)

Terug naar boven