Preventieraad

De preventieraad adviseert het stadsbestuur over het te voeren preventiebeleid ter voorkoming van criminaliteit, onveiligheid en overlast en ter bevordering van het veiligheidsgevoel in de stad.

De preventieraad  bestaat uit de burgemeester (voorzitter), de zonechef van de lokale politie, de jeugdconsulent, de directeur van de sector Burger en Samenleving, de sanctionerend ambtenaar van het stadsbestuur en vertegenwoordigers van het OCMW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk De Kempen, het Justitiehuis, het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen vzw, Agentschap Integratie en Inburgering, T'ANtWOORD vzw, de dienst Gelijke Kansen van het stadsbestuur, de communicatiemedewerker buurt- en wijkwerking van het stadsbestuur, de sector Stedelijke Ontwikkeling van het stadsbestuur en de preventieambtenaar van het stadsbestuur.

De preventieraad formuleert adviezen en voorstellen over:

  • het onderzoek naar en de analyse van criminaliteits- en overlastproblemen
  • de prioritair aan te pakken fenomenen op het vlak van overlast en criminaliteit
  • de lopende sociale en politionele preventieprojecten
  • een meer integrale en geïntegreerde aanpak van de veiligheids- en overlastproblemen
  • de samenwerking tussen de politie en de welzijns- en preventiesector

De preventieraad heeft geen vaste vergaderfrequentie. De groep komt bijeen wanneer het noodzakelijk is, dat is meestal zo'n 3 tot 4 keer per jaar.