Premiestelsels kernversterking

Sinds 1 januari 2018 verleent Stad Turnhout de subsidie ‘premiestelsel kernwinkel-en winkelgroeigebied'.

Voorwaarden

Je kan aanspraak maken op de subsidie wanneer:

  • Het pand gelegen is in het kernwinkel- en winkelgroeigebied
  • De werken nog niet gestart zijn.
  • De kosten van de werken minstens 2 000 euro (exclusief BTW) bedragen.

De subsidie kan aangevraagd worden voor drie type werken:

  • Gevelrenovatie van handelspanden
  • Aanpassingswerken om boven of achter de winkel te kunnen wonen of werken
  • Aanpassingswerken om van één of meer panden een geschikt handelspand te maken

Tussenkomst

De subisidie bestaat uit een tussenkomst in de kosten van maximum 80% van het factuurbedrag (exclusief BTW) met een maximum van 10 000 euro.

Voor een zelfde pand kan hetzelfde type subsidie slechts eenmaal in een periode van één jaar verleend worden, te rekenen vanaf de datum van uitbetaling. Een cumul van de beschikbare subsidies is mogelijk, maar wordt gelimiteerd op een maximum van 20 000 euro per handelspand.

Meer info

Contacteer Dien Haemhouts, tel. 014 44 66 77 of dien.haemhouts@turnhout.be

Hier vind je het subsidiereglement en het aanvraagdossier.

 

Deze subsidie wordt mee mogelijk gemaakt door de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO).