Positieve trend in Turnhoutse leegstandcijfers

23
juni
2022

Begin juni publiceerde de provincie Antwerpen de jaarlijkse update van het ‘Rapport Detailhandel’ met detailhandelscijfers per gemeente. Dat rapport bevat de cijfers die steden en gemeenten nodig hebben om een detailhandelsbeleid uit te bouwen. Het is dan ook een zeer waardevol instrument, met inzichten over demografie, inkomen en werkgelegenheid en ook met een analyse van het detailhandelsapparaat en de evoluties die daarin worden vastgesteld. Voor Turnhout tekent zich een lichte positieve kentering af voor de leegstandcijfers van handelspanden: de leegstand daalt van 18,1 % in 2017 naar 16,9 % in 2022.

‘Vanuit het beleid zetten we volop in op kernversterkend beleid en ondersteunen we ondernemerschap in het stadshart’, licht schepen van Centrummanagement Stijn Adriaensens toe. ‘We pakken de leegstandproblematiek proactief aan. Zeker voor handelspanden die structureel en langdurig leegstaan, is dat geen geringe uitdaging. We hebben weliswaar een mooie set van instrumenten voorhanden, bijvoorbeeld premiestelsels en een adviesnetwerk, maar we zoeken nog steeds verder uit hoe we daar vernieuwender mee kunnen omgaan. Zo bereidt ‘de Profploeg’ van VLAIO, een team van experts en innovatieve denkers, momenteel een aanpak voor waarmee we een effectiever pandenbeleid kunnen voeren.’

‘Handelspanden herontwikkelen of herinvullen doe je enerzijds door de infrastructurele kwaliteit van de panden te optimaliseren en anderzijds door een gedegen acquisitiebeleid te voeren’, vervolgt schepen Adriaensens. ‘Dat tweede brengen we bijvoorbeeld in september ten uitvoer via een Retail Event dat we organiseren samen met de vzw Ondernemend Stadshart. Het doel is om investeerders en retailers te overtuigen van de turnaround van Turnhout. Ik ben ervan overtuigd dat we duurzame en positieve resultaten voor Turnhout kunnen neerzetten als we bouwen op een goede samenwerking met de ondernemers in het stadshart en als we acties en beleid met hen blijven afstemmen.’