Parkeerkaart voor bewoners

De betaalzone en de blauwe zone om te parkeren zijn verdeeld in verschillende bewonerszones.

Als bezoeker moet je betalen of je blauwe parkeerschijf gebruiken om in deze zones te parkeren.
Als bewoner in de betaalzone of blauwe zone kom je in aanmerking voor één gratis parkeerkaart voor bewoners (1 parkeerkaart per huisnummer = bewonerskaart), geldig in jouw bewonerszone.
Als het nodig is, kun je een tweede bewonerskaart kopen aan 125 euro per jaar of 12,50 euro per maand.
Per wooneenheid kun je maximum twee bewonerskaarten tegelijk verkrijgen.

Voorwaarden

Je moet gedomicilieerd zijn op een adres binnen de betaalzone of de blauwe zone.

Terug naar boven

Procedure

Ga met je identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van je voertuig langs in de parkeerwinkel.
Je krijgt je bewonerskaart onmiddellijk mee.
De bewonerskaarten kunnen telkens verlengd worden. Hou zelf goed in de gaten wanneer je bewonerskaart vervalt, zodat je geen retributie riskeert. 

Terug naar boven

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Inschrijvingsbewijs van het voertuig

Terug naar boven

Bedrag

De eerste bewonerskaart is gratis.
Een tweede bewonerskaart koop je aan 125 euro per jaar of 12,50 euro per maand.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Bewoners kunnen ook een bewonerskaart verkrijgen als het voertuig op naam van hun werkgever is ingeschreven.

Terug naar boven

Regelgeving

Volgens het goedgekeurde retributiereglement op het parkeren.

Terug naar boven