Overschrijving van een echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand

Als de echtscheiding uitgesproken is en de mogelijke termijnen van beroep verstreken zijn, zendt de rechtbank het vonnis naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk voltrokken werd. Die zal het vonnis overschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

Procedure

  • De rechtbank spreekt de echtscheiding uit.
  • Binnen één maand kunnen alle partijen nog beroep aantekenen.
  • Als geen beroep werd ingediend, stuurt de rechtbank de nodige documenten naar de gemeente waar het huwelijk voltrokken is. De gemeente schrijft het vonnis over in de registers van de burgerlijke stand binnen een maand na ontvangst van het vonnis. Na de overschrijving in de registers worden de partijen daaervan op de hoogte gebracht. Ze zijn dan uit de echt gescheiden.

Terug naar boven

Meebrengen

Je kan de akte online opvragen.

Terug naar boven

Bedrag