Ouders en school

Het wederzijds engagement tussen ouders en de school is zeer belangrijk in de schoolloopbaan van elke jongere. Ouders en scholen worden gemotiveerd en geholpen om de opvoeding en ontwikkeling van het kind als een gezamenlijk doel aan te pakken.

Alle scholen organiseren ouderavonden en rapportgesprekken en hebben ouderraden in het kader van medezeggenschap. Er zijn echter nog meer manieren waarop ouders bij de school betrokken kunnen worden. Denk aan ouderpanels, thema-avonden speciaal voor ouders, het afleggen van huisbezoeken, het betrekken van ouders bij loopbaanoriëntatie- en begeleiding ...

Inspiratie en informatie 

Stad Turnhout heeft in samenwerking met de Turnhoutse scholen twee informatiebrochures gemaakt om ouder- en leerlingbereik te bevorderen op school. De informatiebrochures staan vol tips waarmee je als school en leerkracht aan de slag kunt gaan. Op dit moment krijgen de brochures een update. Je vindt de geüpdate versie spoedig op de website.

Wil je je graag nog meer verdiepen in het thema 'Ouders en school'? We maakten een overzichtje van interessante boeken, nascholingen en websites. 

Daarnaast kunnen ook de ouderkoepels je meer informatie geven over het onderwerp. Zowel VCOV (vrij onderwijs) en KOOGO (gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs) als GO!ouders (gemeenschapsonderwijs) helpen je graag verder.

Dag van de ouder 21 oktober 2021

Donderdag 21 oktober 2021 vieren wij 'Dag van de ouder'. Wil je meer weten? Neem dan alvast een kijkje.