Ouder- en leerlingbetrokkenheid verhogen

Alle scholen organiseren ouderavonden en rapportgesprekken en hebben ouder- en leerlingenraden in het kader van medezeggenschap. Er zijn echter nog meer manieren waarop ouders en leerlingen bij de school betrokken kunnen worden. Denk aan ouderpanels, thema-avonden speciaal voor ouders, het afleggen van huisbezoeken, het betrekken van ouders bij loopbaanoriëntatie- en begeleiding ...

Informatiebrochure

Stad Turnhout heeft in samenwerking met de Turnhoutse scholen twee informatiebrochures gemaakt om ouder- en leerlingbereik te bevorderen op school. De informatiebrochures staan vol tips waarmee je als school en leerkracht aan de slag kunt gaan.

Werkgroep

Naast de twee informatiebrochures heeft Stad Turnhout samen met het Lokaal Overleg Platform een werkgroep B.O.O.S. (Betrokken Ouders Open School). Hierin zitten scholen, ouderwerkingen, ouderkoepels, ouders, Centrum Basiseducatie Kempen, vrij CLB Kempen, Agentschap Integratie & Inburgering, Stad Turnhout en LOP. Zij werken samen aan acties (bijv. Ouderbox) rond ouderbetrokkenheid op school en aan het informeren van ouders. Scholen die interesse hebben om aan te sluiten bij de werkgroep mogen dat ook altijd laten weten.

Informatieavonden en Facebookpagina

De Ouderbox is een netwerkmoment voor ouders met schoolgaande kinderen en jongeren. Op het programma staan ontmoeting, uitwisseling, netwerking en een inhoudelijk thema. De datum en het programma van de eerstvolgende ouderbox vind je hier.

De Facebookpagina Onderwijs in Turnhout brengt ook regelmatig interessant nieuws en/of tips over opvoeding, huiswerkbegeleiding, ondersteuning … Vind ons leuk en je geniet wekelijks van nieuwe updates. Hier kun je ook lezen wanneer het volgende netwerkmoment voor ouders zal plaatsvinden.

Communicatie

Begrijpen ouders de communicatie van jouw school? Hoe communiceert jouw school met ouders? Besteed voldoende aandacht aan schriftelijke en mondelinge klare taal.
Naast bovenvermelde infobrochures vind je hier nog enkele middelen voor heldere communicatie: 

Ouderbetrokkenheid meten

Is jouw school, of de school van jouw kind, een oudervriendelijke school? Om dat te meten heeft elke ouderkoepel een handige tool. Geen afvinklijstje, maar wel een goede methodiek om mee aan de slag te gaan. Zowel VCOV (vrij onderwijs) en KOOGO (gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs) als GO!ouders (gemeenschapsonderwijs) helpen jullie daar graag mee verder.

Dag van de ouder

Op donderdag 18 oktober 2018 vieren we de Dag van de Ouder. Op deze dag bedanken we de ouders omdat zij samen met ons, onderwijs, zorgen voor de leerkansen van hun kinderen. Meer info: www.turnhout.be/dagvandeouder