Organogram

Onze organisatie werkt in een matrixstructuur. Die moet meer flexibiliteit, dynamiek en procesgerichtheid mogelijk maken. De vakjes worden doorbroken. We schenken meer aandacht aan team- en netwerking.

Deze matrixstructuur is opgedeeld in acht sectoren. Daarbij maken we een onderscheid tussen beleids- en beheerssectoren.

  • Beleidssectoren hebben een dienstverlenende functie en zijn vooral extern gericht op de burger/klant.
  • Beheerssectoren ondersteunen de beleidssectoren en zijn gericht op de eigen organisatie.