Exploitatie 'museumcafé' in het Speelkaartenmuseum

Stad Turnhout wil de exploitatie van het museumcafé in het Speelkaartenmuseum in concessie geven voor een periode van negen jaar. De Stad stelt hiervoor het museumcafé en het terras ter beschikking van de concessiehouder.

Het museumcafé wil een breed publiek aanspreken, zowel individuele museumbezoekers, studenten, toeristen als niet-museumbezoekers, buurtbewoners, passanten, personeel ... Het museumcafé moet net zoals het museum laagdrempelig zijn en de gastvrije uitstraling van het museum verder uitdragen.

De oproep

Je vindt hier de voorwaarden en procedures van de oproep terug. 

Geïnteresseerde kandidaten kunnen een voorstel indienen tot en met 6 november 2023 - 12 uur.

De kandidatuurstelling kan je per post indienen bij:

                  Stad Turnhout
                  College van burgemeester en schepenen 
                  Consessie Museumcafé
                  Dienst Patrimonium
                  Campus Blairon 200
                  2300 Turnhout

op één van volgende wijzen:

  • onder gesloten omslag afgegeven tegen ontvangstbewijs op bovenstaand adres;
  • per aangetekende post.

Je bezorgt ook een digitale kopie per mail met ontvangsbevestiging. 

De voorwaarden en procedure van deze oproep werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 4 september 2023. Je vindt hier het besluit.

Contactinformatie

De contactpersoon van deze opdroep is Tine Meeus. Je kan haar bereiken op het nummer 0471 67 16 63 of via mail.

Het onroerend goed kan je op afspraak bezoeken. Je kan hiervoor terecht bij Elke Grommen.

Indicatieve timing

5 september 2023 Goedkeuring oproep door gemeenteraad
6 september 2023 Bekendmaking
6 november 2023 Laatste dag kandidatuurindiening 
november 2023 Onderhandeling met de kandidaten
december 2023 Beoordeling jury
januari - februari 2024 Concessieovereenkomst ter goedkeuring op gemeenteraad 
februari - maart 2024 Bekendmaking kandidaat