Niet langer ophokplicht bij hobbyhouders

17
maart
2017

Het FAVV verspoepelt de maatregelen voor vogelgriep.

Hobbyhouders moeten hun pluimvee en vogels niet meer verplicht afschermen, maar het wordt wel sterk aangeraden. De dieren voederen en drenken moet wel nog steeds binnen of afgeschermd gebeuren.
Alle verzamelingen mogen opnieuw plaatsvinden onder de gebruikelijke voorwaarden.

Professionele pluimveehouders moeten zich nog wel aan de ophokplicht houden. Een uitzondering wordt gemaakt voor loopvogels: daar gelden dezelfde maatregelen als voor pluimvee en vogels van hobbyhouders. 

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV: