Openbaar onderzoek waterbeheerplanning tot 18 juni 2019

21
december
2018

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) start met een openbaar onderzoek over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. De documenten kan je raadplegen op volvanwater.be. Opmerkingen bij de documenten kan je indienen tot 18 juni 2019 via een digitaal inspraakformulier of bij de Milieudienst van Stad Turnhout.

Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse regering de krachtlijnen van haar visie op het toekomstige integraal waterbeleid vaststellen in een derde waterbeleidsnota voor de periode 2020-2025. Drie strategische doelstellingen en zes krachtlijnen vatten de visie gebald samen en maken de ambities duidelijk.

Als visiedocument vormt de waterbeleidsnota een algemeen kader voor het toekomstige waterbeleid in Vlaanderen en geeft ze richting aan de volgende stroomgebiedbeheerplannen.

Het tijdschema en werkprogramma informeert over het voorbereidingsproces voor de stroomgebiedbeheerplannen en de mogelijkheden tot inspraak.