Vormingsaanbod en studiedagen

Stad Turnhout organiseert samen met LOP, scholen, ouders, CLB, welzijnspartners ... jaarlijks vormings- en studiedagen. Die kunnen diverse thema’s behandelen en voor verschillende doelgroepen bestemd zijn. Bovendien organiseren we geregeld projecten rond belangrijke dagen, zoals Dag van de Leerkracht of Dag van de Ouder. 

Volg onze facebookpagina (https://www.facebook.com/onderwijsinturnhout) zo blijf je steeds op de hoogte!

 

WEBINAR: KANSARMOEDE BIJ LEERLINGEN

Zoals in andere steden, neemt ook in Turnhout kansarmoede toe, en de impact ervan is voelbaar in de hele stad, ook in onze scholen. Leerkrachten en directies doen al grote inspanningen om voor hun leerlingen een veilige en toegankelijke omgeving te creëren waarin zij zich voluit kunnend ontplooien, ongeacht hun achtergrond. Maar kansarmoede is een probleem dat niet via één enkel spoor kan worden opgelost. Daar zijn de inspanningen van velen voor nodig.

Op maandagavond 19 oktober organiseren Lokaal bestuur Turnhout en vzw T’ANtWOORD daarom samen een webinar om inzichten te verzamelen en ervaringen bij elkaar te brengen. We belichten twee actuele thema’s waarvan we menen dat de onderwijssector er handvaten in zal vinden voor een aanpak op maat: de impact van kansarmoede op leerlingen en het belang van laagdrempelige communicatie met kwetsbare ouders.

Het slot van de webinar ligt in jullie handen: zijn er onderdelen van de thematiek (kans)armoede bij leerlingen die jullie graag verder bespreken? In welke vorm? Hebben jullie nood aan sensibiliseringsmaterialen? Hoe kan het lokaal bestuur jullie verder versterken?

Onze webinar is bedoeld voor iedereen die professioneel in een schoolcontext met kansarmoede te maken heeft. Heb je collega’s of vrienden voor wie de uitnodiging relevant is? Dan mag je ze zeker met hen delen!

 

INHOUD:

1. Een open blik op (kans)armoede

 Met welke bril kijk jij naar kwetsbare leerlingen en hun ouders? Kan jouw team (kans)armoede detecteren bij leerlingen?

 In het eerste deel van de webinar vertelt Famke van der Veken, opbouwmedewerker bij vzw T’ANtWOORD, over het effect van (kans)armoede op kinderen. Je krijgt inzicht in de mogelijke thuissituatie van kwetsbare leerlingen en ontdekt hoe dit zich kan vertalen naar de schoolomgeving.

 

2. Een hechte band tussen ouders en school

Hoe bereik je kwetsbare ouders? Welke momenten in het schooljaar grijp je aan voor communicatie?

Open en laagdrempelige communicatie met álle ouders - ook de meest kwetsbare - leidt tot een hechtere band tussen school en ouders en tussen leerlingen en leerkrachten. Colette Victor is projectcoördinator bij Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen. Ze vertelt over het belang van goede communicatie, hoe je verbindend kan communiceren en geeft praktische handvaten.

 

3. Een stem aan de ouders

Tijdens de webinar geven we ook het woord aan ouders uit Turnhout die in kansarmoede leven. Ze delen hun ervaringen, en die van hun kinderen, in korte getuigenissen.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE:

  • Gratis webinar over kansarmoede
  • Maandag 19 oktober / 19u30 – 21 u
  • Voor leerkrachten, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten, GOK-leerkrachten en directies van basis- en secundair onderwijs.
  • Schrijf je hier in.
  • Kan je niet digitaal aanwezig zijn op maandagavond 19 oktober? Schrijf je dan wel in. We zorgen dat je de informatie achteraf kan bekijken.
  • Bevraging na afloop van de webinar.