Vormingsaanbod en studiedagen

Stad Turnhout organiseert samen met LOP, scholen, ouders, CLB, welzijnspartners ... jaarlijks vormings- en studiedagen. Die kunnen verschillende thema’s behandelen en voor verschillende doelgroepen bestemd zijn.

Bekijk hier de volledige kalender met het aanbod van de verschillende stedelijke diensten.

Volgende activiteiten zetten we in de kijker:

Cirkeldag: Onderwijs ontmoet welzijn en cultuur

Op dinsdag 25 april organiseren Stad Turnhout, LOP Kempen en de CLB’s een Cirkeldag voor directies, leerkrachten en CLB-medewerkers van alle basis- en secundaire scholen uit de regio Kempen.

Je maakt op deze dag kennis met tal van welzijns-, vrijetijds- en culturele organisaties van Turnhout en omstreken. ’s Middags is er een lunch voorzien in T’ANtWOORD, Otterstraat 114 in Turnhout. Het volledige programma vind je hier.

Voor: leerkrachten en CLB-medewerkers
Datum: 25 april
Locatie: verschillende locaties
Inschrijven: de inschrijvingen zijn afgesloten
Info:
onderwijs@turnhout.be

Werkgroep KAN (Anderstalige nieuwkomers) nodigt uit           

De werkgroep Kruisbestuiving Anderstalige Nieuwkomers (KAN) werkt met noden van scholen en wil onthaal-, zorg, en reguliere leerkrachten samenbrengen rond alle aspecten van anderstalige nieuwkomers op school. Het doel is elkaar te inspireren. KAN nodigt je uit op de MOOOV-film ‘De klas van Juf Kiet’ op dinsdag 25 april om 17 uur (aansluitend op de Cirkeldag). Je hebt de keuze tussen:

-        1. Vanaf 16.30 uur een kom soep met brood eten, de film vanaf 17 uur en een drankje: 12 euro

-        2. Enkel de film vanaf 17 uur: 5 euro

-        3. Film vanaf 17 uur met nabespreking en drankje: 7 euro

Inschrijven is verplicht en kan via lieve.lenaerts@hivset.be (tot 20 april). Je geeft daarbij ook zeker je keuze (1, 2 of 3) op.

Info: Gelijke Kansen – Onderwijs, Katrien Abrams, 014 40 96 31

De Democratiefabriek

De Democratiefabriek is een interactieve tentoonstelling om jongeren te sensibiliseren voor democratie en burgerschap. Kinderen en jongeren vanaf 14 jaar leren alles over de werking van democratie, identiteit én diversiteit. Wie ben ik? Wie ben jij? Wat zijn stereotypen en vooroordelen? Wat is democratie? En vrijheid en gelijkheid? Hoe gaan we om met groeiende diversiteit? Wat heeft Palestina te maken met Brussel? Wat zijn conflicten eigenlijk? En hoe werkt macht?

Gedurende anderhalf uur kunnen jongeren, in duo’s, hun eigen ideeën, hun twijfels en hun opinies ter discussie stellen.

De tentoonstelling is een project van BELvue Brussel samen met de Stichting Vredeseducatie Utrecht. Stad Turnhout haalt ze vier weken lang naar Turnhout en neemt de huurkosten ten bedrage van 3 500 euro volledig op zich.

Je kunt er gratis – mits inschrijving vooraf – met je klas naartoe. De Educatieve Dienst BELvue heeft een volledig pedagogisch dossier ontwikkeld om jou, als leraar of begeleider, de kans te geven het bezoek aan de fabriek voor te bereiden of op te volgen.

Voor: klasgroepen tweede en derde graad secundair onderwijs (alle richtingen) met begeleiding (maximum 40 deelnemers per groep)
Datum: weekdagen van 21 september tot 20 oktober, blokken van 8.45-10.15 uur, 10.30-12.00 uur, 13.00-14.30 uur en 14.45-16.15 uur 
Locatie: Thomas More, Campus Blairon 800 in Turnhout
Inschrijven: gratis toegang, vooraf inschrijven (vanaf 18 april)
Info: lut.mertens@turnhout.be