Vormingsaanbod en studiedagen

Stad Turnhout organiseert samen met LOP, scholen, ouders, CLB, welzijnspartners ... jaarlijks vormings- en studiedagen. Die kunnen verschillende thema’s behandelen en voor verschillende doelgroepen bestemd zijn.

Bekijk hier de volledige kalender met het aanbod van de verschillende stedelijke diensten.

Volgende activiteiten zetten we in de kijker:

Warme markt en netwerkmoment 2018

Elk jaar organiseert de dienst Gelijke Kansen een netwerkmoment om het nieuwe jaar te starten met al onze partnerorganisaties. Deze vindt plaats op 16 januari 2018 van 15 tot 19 uur in zaal Futur in Turnhout. Dit is hét moment waar mensen uit de onderwijs- en welzijnssector elkaar kunnen ontmoeten en gedachten kunnen uitwisselen.

Aan dit netwerkmoment koppelen we dit jaar een 'Warme markt': een beurs waar sociale en andere partners zich voorstellen aan het onderwijzend veld met als thema ‘Mentaal welbevinden’. Je krijgt op deze markt tal van suggesties hoe we daar als school/organisatie aan kunnen meehelpen. Volgende organisaties hebben zich alvast aangemeld met hun aanbod: Arktos, Bibliotheek, Brugfigurenproject, CAW Vluchtelingenteam, Cirkant, de Warande, de Zevende wereld, dienst Onderwijs Stad Turnhout, DocAtlas, DoorElkaar, JAC, Jeugdwelzijnswerk, Kinderopvang, LOGO Kempen, Peuterspeelpunt, Provincie Antwerpen Wereldburgerschap, t'ANTtWOORD, Thomas More, VCLB en Vormingscentrum Hivset.

De 'Warme markt' start om 15 uur. Het netwerkmoment, waar we een glas zullen heffen op het nieuwe jaar, start om 17 uur. Graag vooraf inschrijven.

Voor: onderwijs, sociale en culturele partners
Datum: dinsdag 16 januari van 15 tot 19 uur (netwerkmoment vanaf 17 uur)
Locatie: Futur, Wezenstraat 6 in Turnhout
Inschrijven: gratis, vóór 10 januari via deze link
Info: onderwijs@turnhout.be

Lerend netwerk anderstalige jongeren op school (volzet)

Een lerend netwerk brengt leraren, zorgcoördinatoren, directies tijdens een aantal bijeenkomsten samen rond een bepaald thema. Aan de hand van de leervragen maken we een route om visie op te bouwen, een draaiboek uit te werken, materialen te verzamelen, informatie te delen …  Jo Knaeps en Katrijn Van Parijs, pedagogisch adviseurs VKSO, en Lieve Lenaerts, DoorElkaar, begeleiden de bijeenkomsten. Het lerend netwerk is gestart in september. De volgende bijeenkomsten zijn helaas volzet.

Voor: kleuterleid(st)ers, leerkrachten lager onderwijs
Datum: donderdag 18 januari
Locatie: Hivset, Herentalsstraat 70 in Turnhout
Inschrijven: niet meer mogelijk
Info: vicky.labro@turnhout.be

Themalunch Kleuterparticipatie - Omgaan met meertaligheid bij peuters en kleuters

Heel wat kleuters hebben een andere thuistaal dan het Nederlands.We kunnen meertaligheid in onze klassen niet meer uit de weg gaan.  “ Ik versta de kleuter niet. Begrijpen mijn kinderen wel wat ik vraag?”: bezorgdheden waarmee je niet alleen staat.  Meertaligheid binnen je klas kan je als een probleem ervaren maar kan vooral een scala aan kansen bieden. Hoe ga je in de klas om met andere talen en hoe haal je er voor al je kleuters en voor jezelf het beste uit? Expertisecentrum Door Elkaar reikt je handvaten aan.

Voor: begeleiding buitenschoolse kinderopvang en peuterspeelpunten/speelotheken, opvoeders, studenten en docenten uit de bachelor in het kleuteronderwijs, CLB-medewerk(st)ers, pedagogisch begeleiding, zorg–, GOK- en kleuterleerkrachten en directies uit het kleuteronderwijs in Turnhout
Datum: dinsdag 23 januari van 12 tot 13.15 uur
Locatie: Stadskantoor,  Campus Blairon 200 in Turnhout
Inschrijven: verplicht, vóór 15 januari via deze link of via iris.loots@turnhout.be met vermelding van je naam/functie/school/organisatie
Meebrengen: vragen of bezorgdheden rond anderstalige kleuters
Info: iris.loots@turnhout.be

Ouderbox

Jaarlijks vindt een info-avond voor ouders plaats. Dit jaar focussen we op het ontmoeten van ouders met andere andere ouders. Een avond om ideeën uit te wisselen en te netwerken. Meer info volgt later.

Voor: ouders en onderwijzend personeel
Datum: donderdag 8 maart van 19 tot 21.30 uur
Locatie: Stadskantoor, Campus Blairon 200 in Turnhout
Inschrijven: wenselijk (vanaf februari 2018)
Info: lut.mertens@turnhout.be

Themalunch Kleuterparticipatie - Zindelijkheid

En dan stappen je peuters/kleuters de klas binnen … Nieuwe schoenen, nieuwe jas, nieuwe boekentas en … een luiertas met pampers. We willen peuters vanaf 2,5 jaar zoveel mogelijk stimuleren om naar school te komen. Telkens weer merken we dat het aantal peuters/kleuters dat niet zindelijk is groeit. Als ondersteuning krijg je hulp in de klas tijdens enkele uurtjes per week maar laat dat nu net de momenten zijn dat je peuters 'droog' blijven. De tijd om leuke activiteiten met je peuters te doen komt zo erg onder druk te staan. Wat doe je? Las je een pamperwissel in? Gaat iedereen massaal aan de zindelijkheidstraining of stel je samen met je school een beleid op rond 'droog zijn'? Breng je vragen of goede praktijken mee en deel ze met je collega’s.

Voor: begeleiding buitenschoolse kinderopvang en peuterspeelpunten/speelotheken, opvoeders, studenten en docenten uit de bachelor in het kleuteronderwijs, CLB-medewerk(st)ers, pedagogisch begeleiding, zorg–, GOK- en kleuterleerkrachten en directies uit het kleuteronderwijs in Turnhout
Datum: donderdag 19 april van 12 tot 13.15 uur
Locatie: Stadskantoor,  Campus Blairon 200 in Turnhout
Inschrijven: verplicht, vóór 9 april via deze link of via iris.loots@turnhout.be met vermelding van je naam/functie/school/organisatie
Info: iris.loots@turnhout.be

Pop up Europa Turnhout voor het onderwijs

In april 2018 staat Stad Turnhout in het teken van Europa met een tentoonstelling in de bib, voorstellingen, acties voor scholen en wedstrijden. Pop up Europa is een initiatief van provincie Antwerpen om Europa dichter bij de burger te brengen. Ontdek het gratis aanbod voor het secundair onderwijs over de EU. Reserveer snel een plaatsje of bestel lesmateriaal voor het basisonderwijs of secundair onderwijs. Surf naar www.popupeuropa.be voor alle info.

Snelcursus EU: leerlingen secundair onderwijs

Europa en de Europese Unie zijn niet meer weg te denken uit ons leven. De leerlingen uit het laatste jaar secundair mogen in 2019 tijdens de Europese verkiezingen gaan stemmen. Tijd voor een snelcursus Europese Unie. Tijdens deze interactieve workshop van 1 uur wordt hun kennis over de EU getest, ontdekken ze Europa in hun dagelijks leven en geven ze hun mening.

 • Datum: dinsdag 24 april
 • Tijdstippen: kies uit 9.30-10.30 uur, 10.45-11.45 uur, 13.30-14.30 uur
 • Doelgroep: laatstejaarsstudenten uit het secundair onderwijs
 • Waar: aula Europeion, Campus Blairon 656 in Turnhout

Vorming Europese Unie: leerkrachten secundair onderwijs

Hoe is de Europese Unie ontstaan? Hoe werkt de EU? Wat vertel ik mijn leerlingen over de Euro? Hoe komt het dat de Europese lidstaten de vluchtelingencrisis niet samen aanpakken? En wat met een Europese aanpak van bijvoorbeeld terrorisme? We vieren de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome, maar welke toekomst is er voor de EU na de Brexit? Zullen andere landen hun voorbeeld volgen? Deze vorming is exclusief voor leerkrachten secundair onderwijs uit de regio Turnhout.

 • Datum: woensdag 25 april van 12.30 tot 15 uur (12.30 uur: ontvangst met broodje, van 13 tot 15 uur: vorming)
 • Doelgroep: leraren voor de vakken Geschiedenis, Economie, Aardrijkskunde, PAV/MAVO, maximum 18 leerkrachten
 • Waar: documentatiecentrum Atlas Turnhout, Grote Markt 44 in Turnhout

Infosessie EU-fondsen voor scholen

 • Datum: 26 april, 16.00 - 20.00 uur (16 uur: ontvangst met broodjes)
 • Waar: Aula Europeion, Campus Blairon 656 in Turnhout

Voorstelling ‘De Man door Europa’ (in het Engels) door Lucas De Man voor leerkrachten en directie, leerlingen 3e graad en CLIL, en cursisten CVO ‘Engels’

Performance-lezing die inzoomt op de uitdagingen van het Europa van nu. Daagt de leerlingen uit actief bij te dragen aan de toekomst.

 • Datum: woensdag 2 mei om 10.30 uur
 • Waar: de Kuub, de Warande, Warandestraat 42 in Turnhout

Afhaalpunt gratis lesmateriaal Europa voor basis –en secundair onderwijs

In DocAtlas Turnhout kunnen leerkrachten gratis lesmateriaal afhalen over de Europese Unie. Het lesmateriaal is voor zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs. Daarnaast kunnen ze in DocAtlas ook terecht voor toffe uitleenmaterialen om hun les aan te kleden, zoals een grote pop up kaart van de Europese Unie, tafelvlaggetjes, een houten legpuzzel en nog veel meer.

Bestellen en reserveren kan via: www.provincieantwerpen.be/europaindeklas