Vormingsaanbod en studiedagen

Stad Turnhout organiseert samen met LOP, scholen, ouders, CLB, welzijnspartners ... jaarlijks vormings- en studiedagen. Die kunnen diverse thema’s behandelen en voor verschillende doelgroepen bestemd zijn. Bovendien organiseren we geregeld projecten rond belangrijke dagen, zoals Dag van de Leerkracht of Dag van de Ouder.