Vormingsaanbod en studiedagen

Stad Turnhout organiseert samen met LOP, scholen, ouders, CLB, welzijnspartners ... jaarlijks vormings- en studiedagen. Die kunnen diverse thema’s behandelen en voor verschillende doelgroepen bestemd zijn.

Bekijk hier de volledige kalender met het aanbod van de verschillende stedelijke diensten.

Volgende activiteiten zetten we in de kijker:

Warme Markt en Netwerkmoment 2018

De dienst Gelijke Kansen organiseerde op dinsdag 16 januari een Netwerkmoment met al zijn partnerorganisaties om het nieuwe jaar te starten. Tegelijkertijd vond de Warme Markt plaats: een beurs waar sociale en andere partners zich voorstelden aan het onderwijsveld met als thema ‘Mentaal welbevinden’. Meer dan 200 aanwezigen uit het welzijns- en onderwijsveld waren aanwezig. Foto's kun je bekijken op onze Facebookpagina Onderwijs in Turnhout.

Lerend netwerk Anderstalige Nieuwkomers

Vinden jullie het soms ook moeilijk om gepast les te geven aan kinderen die thuis geen Nederlands spreken? Willen jullie ook goede praktijkervaringen van andere leraren leren kennen? Willen jullie een klankbord vinden waar je terecht kunt met je vragen omtrent  lesgeven aan anderstaligen? Dan kunnen wij en je collega ’s van andere scholen je daarbij helpen. Sinds enkele jaren brengen we leraren samen die deze kinderen in de school begeleiden. De leraren krijgen in dat lerend netwerk input over kwaliteitsvol lesgeven aan anderstaligen. Ze wisselen ervaringen uit en ontwikkelen samen activiteiten met de bedoeling om zo goed mogelijk aan de onderwijsbehoeften van de kinderen en de ondersteuningsbehoeften van de ouders en de andere leraren in de school tegemoet te komen. Lieve Lenaerts, experte interculturaliteit en anderstaligheid en coördinator van expertisecentrum DoorElkaar, Katrijn Nys en Jo Knaeps, taalbegeleiders bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, begeleiden de bijeenkomsten.

Voor: Alle leraren van het basisonderwijs die lesgeven aan leerlingen die niet het Nederlands als thuistaal hebben, ongeacht het onderwijsnet waartoe hun school behoort.
Data: donderdag 1 maart, woensdag 25 april, vrijdag 1 juni, dinsdag 25 september en donderdag 8 november

Locatie: Turnhout, juiste locatie wordt na inschrijving meegedeeld
Inschrijven: er e-mail naar lieve.lenaerts@hivset.be
Vermeld je naam en functie en naam en adres van de school. Als je het een specifiek onderwerp wilt hebben, noteer dat dan ook in je mail.

Info: Jo Knaeps, pedagogisch begeleider met specifieke opdracht taal

KAN-moment: socio-emotionele opvang van vluchtelingenkinderen

De KAN groep (werkgroep Kruisbestuiving Anderstalige Nieuwkomers) biedt antwoorden op OKAN-noden van op de werkvloer. Een volgende bijeenkomst gaat over 'socio-emotionele opvang van vluchtelingenkinderen'.

Socio-emotionele noden van nieuwkomers en vluchtelingenkinderen vragen ook aandacht op school: hoe ver gaan we? Welke methodieken zijn er? Hoe kunnen we helpen?

Bram Tuk van Pharos Nederland, schrijver van de nieuwe methode ‘wereldreiziger’, komt naar Turnhout en geeft ons uitleg. Er is ook tijd voor uitwisseling.

Voor: onthaalleerkrachten OKAN basisonderwijs
Datum:
vrijdag 1 juni van 13 tot 15 uur
Locatie: 
DocAtlas of Hivset in Turnhout (exacte locatie wordt na inschrijving meegedeeld) 
Inschrijven:
via Lieve Lenaerts van DoorElkaar (vóór 24 mei)
Info: 
Katrien Abrams

Dag van de Ouder 2018

Op donderdag 18 oktober vieren we de Dag van de Ouder. Op die dag bedanken we de ouders omdat zij samen met ons, onderwijs, zorgen voor de leerkansen van hun kinderen. Stad Turnhout ondersteunt de deelnemende scholen. Meer info: www.turnhout.be/dagvandeouder