Vormingsaanbod en studiedagen

Stad Turnhout organiseert samen met LOP, scholen, ouders, CLB, welzijnspartners ... jaarlijks vormings- en studiedagen. Die kunnen verschillende thema’s behandelen en voor verschillende doelgroepen bestemd zijn.

Bekijk hier de volledige kalender met het aanbod van de verschillende stedelijke diensten.

Volgende activiteiten zetten we in de kijker:

De Democratiefabriek

De Democratiefabriek is een interactieve tentoonstelling om jongeren te sensibiliseren voor democratie en burgerschap. Kinderen en jongeren vanaf 14 jaar leren alles over de werking van democratie, identiteit én diversiteit. Wie ben ik? Wie ben jij? Wat zijn stereotypen en vooroordelen? Wat is democratie? En vrijheid en gelijkheid? Hoe gaan we om met groeiende diversiteit? Wat heeft Palestina te maken met Brussel? Wat zijn conflicten eigenlijk? En hoe werkt macht?

Gedurende anderhalf uur kunnen jongeren, in duo’s, hun eigen ideeën, hun twijfels en hun opinies ter discussie stellen.

De tentoonstelling is een project van BELvue Brussel samen met de Stichting Vredeseducatie Utrecht. Stad Turnhout haalt ze vier weken lang naar Turnhout en neemt de huurkosten van 3 500 euro volledig op zich.

Je kunt er gratis – mits inschrijving vooraf – met je klas naartoe. De Educatieve Dienst BELvue heeft een volledig pedagogisch dossier ontwikkeld om jou, als leraar of begeleider, de kans te geven het bezoek aan de fabriek voor te bereiden of op te volgen.

Voor: klasgroepen tweede en derde graad secundair onderwijs (alle richtingen) met begeleiding (maximum 40 deelnemers per groep)
Datum: weekdagen van 21 september tot 20 oktober, blokken van 8.45-10.15 uur, 10.30-12.00 uur, 13.00-14.30 uur en 14.45-16.15 uur 
Locatie: Thomas More, Campus Blairon 800 in Turnhout
Inschrijven: gratis toegang, inschrijvingen afgesloten
Info: lut.mertens@turnhout.be

Lerend netwerk anderstalige jongeren op school

Een lerend netwerk brengt leraren, zorgcoördinatoren, directies…een aantal bijeenkomsten samen rond een bepaald thema. Aan de hand van de leervragen maken we een route om visie op te bouwen, een draaiboek uit te werken, materialen te verzamelen, informatie te delen …  Jo Knaeps en Katrijn Van Parijs, pedagogisch adviseurs VKSO, en Lieve Lenaerts, DoorElkaar, begeleiden de bijeenkomsten. Kleuterscholen, lagere scholen…: iedereen is welkom. De start is voorzien op dinsdagnamiddag 26 september. De andere data zijn 4 en 18 oktober, 18 januari en 25 april (telkens voormiddag).

Voor: kleuterleid(st)ers, leerkrachten lager onderwijs
Datum: dinsdag 26 september van 13 tot 16 uur
Locatie: Hivset, Herentalsstraat 70 in Turnhout
Inschrijven: gratis, vóór 10 september bij lieve.lenaerts@hivset.be.
Info: vicky.labro@turnhout.be

Themalunch Kleuterparticipatie: 'Op tijd op tijd op tijd ...'

Te laat op school zijn is niet fijn voor de kleuter, de klasgenootjes en jezelf. Kleuters die vaak te laat komen, lopen ook het risico om dat gedrag later door te trekken. Weet je van geen hout meer pijlen maken of heb je  een leuke methodiek om  ouders te stimuleren hun kinderen op tijd te brengen? Deel het met je collega’s,  wie weet  ontdek je nog andere  oplossingen.

Voor: kleuterleid(st)ers, studenten kleuterleid(st)ers
Datum: maandag 23 oktober van 12 tot 13.15 uur
Locatie: Stadskantoor, Campus Blairon 200 in Turnhout, zaal Mosten
Inschrijven: gratis toegang, wel vooraf inschrijven
Info: iris.loots@turnhout.be

Debatavond Schooluitval

GO! Ouders, KOOGO,VCOV, LOP en dienst onderwijs Stad Turnhout organiseren een debatavond rond spijbelen. We gaan samen met jou in gesprek en willen ontdekken waar scholen, leerkrachten en begeleiders jullie als ouders en leerlingen kunnen motiveren om met veel enthousiasme de eindmeet te behalen en een diploma te bemachtigen. Jouw stem telt!

Voor: ouders, leerkrachten, directies, ...
Datum: woensdag 25 oktober om 19.30 uur
Locatie: Stadskantoor, Campus Blairon 200 in Turnhout, zaal Verloren Kost
Inschrijven: gratis toegang, wel graag vooraf inschrijven
Info: iris.loots@turnhout.be

Eerste KAN-moment met focus op rekentaal

De werkgroep Kruisbestuiving Anderstalige Nieuwkomers (KAN) heeft opnieuw een eerste uitwisselingsaanbod in het schooljaar 2017-2018. De werkgroep bestaat uit docAtlas Turnhout, DoorElkaar HIVSET, onderwijsteam Stad Turnhout en OKAN GO!.

‘KAN’ werkt met noden van scholen en wil onthaal-, zorg- en reguliere leerkrachten samenbrengen rond alle aspecten van anderstalige nieuwkomers op school. Het doel is elkaar te inspireren. Het eerste KAN-moment focust op rekentaal.

Voor: onthaal-, zorg- en reguliere leerkrachten die werken met anderstalgie nieuwkomers
Datum: vrijdag 27 oktober van 10 tot 12 uur
Locatie: DocAtlas, Grote Markt 44 in Turnhout
Inschrijven: wenselijk, bij lieve.lenaerts@hivset.be
Info: vicky.labro@turnhout.be 

Pop up Europa Turnhout voor het onderwijs

In april 2018 staat stad Turnhout in het teken van Europa met een tentoonstelling in de bib, voorstellingen, acties voor scholen en wedstrijden. Pop up Europa is een initiatief van provincie Antwerpen om Europa dichterbij de burger te brengen. Ontdek het gratis aanbod voor het secundair onderwijs over de EU. Reserveer snel een plaatsje of bestel lesmateriaal voor het basisonderwijs of secundair onderwijs. Surf naar www.popupeuropa.be voor alle info.

Snelcursus EU: leerlingen secundair onderwijs

Europa en de Europese Unie zijn niet meer weg te denken uit ons leven. De leerlingen uit het laatste jaar secundair mogen in 2019 tijdens de Europese verkiezingen gaan stemmen. Tijd voor een snelcursus Europese Unie. Tijdens deze interactieve workshop van 1 uur wordt hun kennis over de EU getest, ontdekken ze Europa in hun dagelijks leven en geven ze hun mening.

o   Datum: dinsdag 24 april

o   Tijdstippen: kies uit 9.30-10.30 uur, 10.45-11.45 uur, 13.30-14.30 uur

o   Doelgroep: laatstejaarsstudenten uit het secundair onderwijs

o   Waar: aula Europeion, Campus Blairon 656 in Turnhou

Vorming Europese Unie: leerkrachten secundair onderwijs

Hoe is de Europese Unie ontstaan? Hoe werkt de EU? Wat vertel ik mijn leerlingen over de Euro? Hoe komt het dat de Europese lidstaten de vluchtelingencrisis niet samen aanpakken? En wat met een Europese aanpak van bijvoorbeeld terrorisme? We vieren de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome, maar … Welke toekomst is er voor de EU na de Brexit? Zullen andere landen hun voorbeeld volgen? Deze vorming is exclusief voor leerkrachten secundair onderwijs uit de regio Turnhout.

o   Datum: woensdag 25 april van 12.30 tot 15 uur. (12.30uur: ontvangst met broodje, van 13 tot 15 uur: vorming)

o   Doelgroep: Leraren voor de vakken Geschiedenis, Economie, Aardrijkskunde, PAV/MAVO, … Maximaal 18 leerkrachten

o   Waar: documentatiecentrum Atlas Turnhout, Grote Markt 44 in Turnhout.

Infosessie EU fondsen voor scholen

o   Datum: 26 april, 16.00-20.00 uur (16 uur: ontvangst met broodjes)

o   Waar: Aula Europeion, Campus Blairon 656 in Turnhout.

Voorstelling ‘De Man door Europa’ (in het Engels) door Lucas De Man voor leerkrachten en directie, leerlingen 3e graad en CLIL, en cursisten CVO ‘Engels’

Performance-lezing die inzoomt op de uitdagingen van het Europa van nu. Daagt de leerlingen uit actief bij te dragen aan de toekomst.

o   Datum: woensdag 2 mei om 10.30 uur

o   Waar: de Kuub, de Warande, Warandestraat 42 in Turnhout

Afhaalpunt gratis lesmateriaal Europa voor basis –en secundair onderwijs

In DocAtlas Turnhout kunnen leerkrachten gratis lesmateriaal afhalen over de Europese Unie. Het lesmateriaal is voor zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs. Daarnaast kunnen ze in DocAtlas ook terecht voor toffe uitleenmaterialen om hun les aan te kleden, zoals een grote Pop up kaart van de Europese Unie, tafelvlaggetjes, een houten legpuzzel en nog veel meer.

Bestellen en reserveren kan via: www.provincieantwerpen.be/europaindeklas