Vormingsaanbod en studiedagen

Stad Turnhout organiseert samen met LOP, scholen, ouders, CLB, welzijnspartners ... jaarlijks vormings- en studiedagen. Die kunnen diverse thema’s behandelen en voor verschillende doelgroepen bestemd zijn.

Bekijk hier de volledige kalender met het aanbod van de verschillende stedelijke diensten.

Volgende activiteiten zetten we in de kijker:

Warme Markt en Netwerkmoment 2018

De dienst Gelijke Kansen organiseerde op dinsdag 16 januari een Netwerkmoment met al zijn partnerorganisaties om het nieuwe jaar te starten. Tegelijkertijd vond de Warme Markt plaats: een beurs waar sociale en andere partners zich voorstelden aan het onderwijsveld met als thema ‘Mentaal welbevinden’. Meer dan 200 aanwezigen uit het welzijns- en onderwijsveld waren aanwezig. Foto's kun je bekijken op onze Facebookpagina Onderwijs in Turnhout.

Lerend netwerk Anderstalige Nieuwkomers

Vinden jullie het soms ook moeilijk om gepast les te geven aan kinderen die thuis geen Nederlands spreken? Willen jullie ook goede praktijkervaringen van andere leraren leren kennen? Willen jullie een klankbord vinden waar je terecht kunt met je vragen omtrent  lesgeven aan anderstaligen? Dan kunnen wij en je collega ’s van andere scholen je daarbij helpen. Sinds enkele jaren brengen we leraren samen die deze kinderen in de school begeleiden. De leraren krijgen in dat lerend netwerk input over kwaliteitsvol lesgeven aan anderstaligen. Ze wisselen ervaringen uit en ontwikkelen samen activiteiten met de bedoeling om zo goed mogelijk aan de onderwijsbehoeften van de kinderen en de ondersteuningsbehoeften van de ouders en de andere leraren in de school tegemoet te komen. Lieve Lenaerts, experte interculturaliteit en anderstaligheid en coördinator van expertisecentrum DoorElkaar, Katrijn Nys en Jo Knaeps, taalbegeleiders bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, begeleiden de bijeenkomsten.

Voor: Alle leraren van het basisonderwijs die lesgeven aan leerlingen die niet het Nederlands als thuistaal hebben, ongeacht het onderwijsnet waartoe hun school behoort.
Data: donderdag 1 maart, woensdag 25 april, vrijdag 1 juni, dinsdag 25 september en donderdag 8 november

Locatie: Turnhout, juiste locatie wordt na inschrijving meegedeeld
Inschrijven: vóór 23 februari per e-mail naar lieve.lenaerts@hivset.be
Vermeld je naam en functie en naam en adres van de school. Als je het een specifiek onderwerp wilt hebben, noteer dat dan ook in je mail.

Info: Jo Knaeps, pedagogisch begeleider met specifieke opdracht taal

Opvoeden in tijden van sociale media                       

Op donderdag 26 april ontvangt Turnhout tijdens het Pop Up Europa-project Pedro De Bruyckere, internationaal bekend pedagoog en onderzoeker over onderwijs en leren. Hij loodst ons mee door het doolhof van ‘Opvoeden in tijden van sociale media.’ Facebook, Snapchat en WhatsApp zijn begrippen die je dagelijks tegenkomt in de media en waar jongeren mee lijken te kunnen spelen. Maar waar gebruiken ze die 'sociale media' voor? Wat zijn de kansen? Wat zijn de gevaren? Zijn onze kinderen ondertussen screenzombies of loopt het toch zo'n vaart niet?

Ontdek tegelijk ook de resultaten van het ‘Addiction Prevention in Schools’-project (APS) en kom te weten hoe je zelf aan een Europees project begint.

Datum: donderdag 26 april van 12 tot 17 uur
Locatie:
Europeion, Campus Blairon 656 in Turnhout
Info en inschrijven (gratis, wel vooraf inschrijven):
lezing Pedro De Bruyckere, inschrijvingslink

Info: APS project

Pop Up Europa Turnhout voor het onderwijs 

In april 2018 staat Turnhout in het teken van Europa met een tentoonstelling in de bib, voorstellingen, acties voor scholen en wedstrijden. Pop Up Europa is een initiatief van provincie Antwerpen om Europa dichter bij de burger te brengen. Ontdek het gratis aanbod over de EU voor het secundair onderwijs. Reserveer snel een plaats of bestel lesmateriaal voor het basisonderwijs of het secundair onderwijs. Surf naar www.popupeuropa.be voor alle info.

Snelcursus EU: leerlingen secundair onderwijs

Europa en de Europese Unie zijn niet meer weg te denken uit ons leven. De leerlingen uit het laatste jaar secundair mogen in 2019 tijdens de Europese verkiezingen gaan stemmen: tijd dus voor een snelcursus Europese Unie. Tijdens de interactieve workshop van een uur wordt hun kennis over de EU getest, ontdekken ze Europa in hun dagelijkse leven en geven ze hun mening.

 • Datum: dinsdag 24 april
 • Tijdstippen: kies uit 9.30 - 10.30 uur, 10.45 - 11.45 uur, 13.30 - 14.30 uur
 • Doelgroep: laatstejaarsstudenten uit het secundair onderwijs
 • Waar: aula Europeion, Campus Blairon 656 in Turnhout

Vorming Europese Unie: leerkrachten secundair onderwijs  GEANNULEERD

Hoe is de Europese Unie ontstaan? Hoe werkt de EU? Wat vertel ik mijn leerlingen over de euro? Hoe komt het dat de Europese lidstaten de vluchtelingencrisis niet samen aanpakken? En wat met een Europese aanpak van bijvoorbeeld terrorisme? We vieren de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome, maar welke toekomst is er voor de EU na de brexit? Zullen andere landen dat voorbeeld volgen? De vorming is exclusief voor leerkrachten secundair onderwijs uit de regio Turnhout.

 • Datum: woensdag 25 april van 12.30 tot 15 uur (12.30 uur: ontvangst met broodje, van 13 tot 15 uur: vorming)
 • Doelgroep: leraren voor de vakken Geschiedenis, Economie, Aardrijkskunde, PAV/MAVO, maximum 18 leerkrachten
 • Waar: documentatiecentrum Atlas Turnhout, Grote Markt 44 in Turnhout

Infosessie EU-fondsen voor scholen, APS-project en Sociale media

 • Datum: 26 april, 16.00 - 20.00 uur (16 uur: ontvangst met broodjes)
 • Waar: aula Europeion, Campus Blairon 656 in Turnhout

Voorstelling ‘De Man door Europa’ (in het Engels) door Lucas De Man voor leerkrachten en directie, leerlingen 3de graad en CLIL en cursisten CVO ‘Engels’

Performancelezing die inzoomt op de uitdagingen van het Europa van nu. Daagt de leerlingen uit actief bij te dragen aan de toekomst.

 • Datum: woensdag 2 mei om 10.30 uur
 • Waar: de Kuub, de Warande, Warandestraat 42 in Turnhout

KAN-moment: socio-emotionele opvang van vluchtelingenkinderen

De KAN groep (werkgroep Kruisbestuiving Anderstalige Nieuwkomers) biedt antwoorden op OKAN-noden van op de werkvloer. Een volgende bijeenkomst gaat over 'socio-emotionele opvang van vluchtelingenkinderen'.

Socio-emotionele noden van nieuwkomers en vluchtelingenkinderen vragen ook aandacht op school: hoe ver gaan we? Welke methodieken zijn er? Hoe kunnen we helpen?

Bram Tuk van Pharos Nederland, schrijver van de nieuwe methode ‘wereldreiziger’, komt naar Turnhout en geeft ons uitleg. Er is ook tijd voor uitwisseling.

Voor: onthaalleerkrachten OKAN basisonderwijs
Datum:
vrijdag 1 juni van 13 tot 15 uur
Locatie: 
DocAtlas of Hivset in Turnhout (exacte locatie wordt na inschrijving meegedeeld) 
Inschrijven:
via Lieve Lenaerts van DoorElkaar (vóór 24 mei)
Info: 
Katrien Abrams

Dag van de Ouder

Op donderdag 18 oktober vieren we de Dag van de Ouder. Op die dag bedanken we de ouders omdat zij samen met ons, onderwijs, zorgen voor de leerkansen van hun kinderen. Stad Turnhout ondersteunt de deelnemende scholen. Meer info: www.turnhout.be/dagvandeouder