Vormingsaanbod en studiedagen

Stad Turnhout organiseert samen met LOP, scholen, ouders, CLB, welzijnspartners ... jaarlijks vormings- en studiedagen. Die kunnen diverse thema’s behandelen en voor verschillende doelgroepen bestemd zijn.

Bekijk hier de volledige kalender met het aanbod van de verschillende stedelijke diensten.

Volgende activiteiten zetten we in de kijker:

Warme Markt en Netwerkmoment 2018

De dienst Gelijke Kansen organiseerde op dinsdag 16 januari een Netwerkmoment met al zijn partnerorganisaties om het nieuwe jaar te starten. Tegelijkertijd vond de Warme Markt plaats: een beurs waar sociale en andere partners zich voorstelden aan het onderwijsveld met als thema ‘Mentaal welbevinden’. Meer dan 200 aanwezigen uit het welzijns- en onderwijsveld waren aanwezig. Foto's kan je bekijken op onze Facebookpagina Onderwijs in Turnhout.

Lerend netwerk Anderstalige Nieuwkomers

Vinden jullie het soms ook moeilijk om gepast les te geven aan kinderen die thuis geen Nederlands spreken? Willen jullie ook goede praktijkervaringen van andere leraren leren kennen? Willen jullie een klankbord vinden waar je terecht kan met je vragen omtrent het lesgeven aan anderstaligen? Dan kunnen wij en je collega ’s van andere scholen je daarbij helpen.

Sinds enkele jaren brengen we leraren die deze kinderen in de school begeleiden samen. De leraren krijgen in dit lerend netwerk input over kwaliteitsvol lesgeven aan anderstaligen. Ze wisselen ervaringen uit en ontwikkelen samen activiteiten met de bedoeling om zo goed mogelijk aan de onderwijsbehoeften van de kinderen en de ondersteuningsbehoeften van de ouders en de andere leraren in de school tegemoet te komen.

Lieve Lenaerts, experte interculturaliteit en anderstaligheid en coördinator van expertisecentrum DoorElkaar, Katrijn Nys en Jo Knaeps, taalbegeleiders bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen begeleiden deze bijeenkomsten.

Voor: Alle leraren van het basisonderwijs die lesgeven aan leerlingen die niet het Nederlands als thuistaal hebben, ongeacht het onderwijsnet waartoe hun school behoort.
Data:

 • Donderdag 1 maart 2018 van 13 tot 16 uur
 • Woensdag 25 april 2018 van 9 tot 12 uur
 • Vrijdag 1 juni 2018 van 13 tot 16 uur
 • Dinsdag 25 september 2018 van 13 tot 16 uur
 • Donderdag 8 november 2018 van 13 tot 16 uur

Locatie: Turnhout, juiste locatie wordt na inschrijving meegedeeld
Inschrijven: vóór 23 februariper e-mail naar lieve.lenaerts@hivset.be
Vermeld daarbij je naam, functie, naam en adres van de school en als je een specifiek onderwerp wil behandeld zien, gelieve dat ook te noteren.

Info: Jo Knaeps, pedagogisch begeleider met specifieke opdracht taal

Openlesdagen bij opleidingscentra Nederlands voor anderstaligen    

De stuurgroep Taalstimulering (met o.a. Stad Turnhout, Centrum Basiseducatie Kempen, CVO Taxandria, Agentschap Integratie en Inburgering) ondersteunen de openlesweken bij Centrum Basiseducatie Kempen (CBE) en CVO Taxandria voor NT2-opleidingen (Nederlands tweede taal). Deze openlesdagen vinden plaats op dinsdag 13 en donderdag 15 maart. Je hoeft niet vooraf in te schrijven. Tijdens de openlesdagen spring je gewoon binnen tijdens een les bij CBE (tussen 9 en 11.45 uur en tussen 19 en 21 uur). Bij CVO kan je enkel binnen gaan bij het begin van een les of tijdens de pauze (9.10 uur, 10.30 uur, 12.55 uur, 14.30 uur, 18.30 uur of 20 uur).

Info:

Centrum Basiseducatie Kempen, Stefanie Broeckx, 014 42 27 87

Centrum voor Volwassenen Opleiding Taxandria, Katrien Van Dyck, 014 44 80 54

Ouderbox: Gluren bij de buren

De jaarlijkse Ouderbox, een infoavond voor ouders en onderwijzend personeel, focust dit jaar op de ontmoeting van ouders met andere ouders. Met het thema 'Gluren bij de buren' leggen we de nadruk op de uitwisseling en ervaringsdeling tussen de verschillende ouderwerkingen. In verschillende ‘tafels’ kan je meepraten over het participatiehuis, de verschillende participatieorganen, ledenwerving voor ouderwerkingen, …

Voor: ouders, ouderwerkingen en schoolteams
Datum: donderdag 22 maart van 19 tot 21.30 uur
Locatie: Stadskantoor, Campus Blairon 200 in Turnhout
Inschrijven: wenselijk, via deze link
Info: lut.mertens@turnhout.be

Themalunch Kleuterparticipatie - Zindelijkheid

En dan stappen je peuters of kleuters de klas binnen … Nieuwe schoenen, nieuwe jas, nieuwe boekentas en … een luiertas met pampers. We willen peuters vanaf tweeënhalf jaar zoveel mogelijk stimuleren om naar school te komen. Telkens weer merken we dat het aantal peuters of kleuters dat niet zindelijk is groeit. Als ondersteuning krijg je hulp in de klas tijdens enkele uurtjes per week maar laat dat nu net de momenten zijn dat je peuters 'droog' blijven. De tijd om leuke activiteiten met je peuters te doen komt zo erg onder druk te staan. Wat doe je? Las je een pamperwissel in? Gaat iedereen massaal aan de zindelijkheidstraining of stel je samen met je school een beleid op rond 'droog zijn'? Breng je vragen of goede praktijken mee en deel ze met je collega’s.

Voor: begeleiding buitenschoolse kinderopvang en peuterspeelpunten of speelotheken, opvoeders, studenten en docenten uit de bachelor in het kleuteronderwijs, CLB-medewerk(st)ers, pedagogisch begeleiding, zorg–, GOK- en kleuterleerkrachten en directies uit het kleuteronderwijs in Turnhout
Datum: donderdag 19 april van 12 tot 13.15 uur
Locatie: Stadskantoor,  Campus Blairon 200 in Turnhout
Inschrijven: verplicht, vóór 9 april via deze link of via iris.loots@turnhout.be met vermelding van je naam/functie/school/organisatie
Info: iris.loots@turnhout.be

Pop Up Europa Turnhout voor het onderwijs

In april 2018 staat Stad Turnhout in het teken van Europa met een tentoonstelling in de bib, voorstellingen, acties voor scholen en wedstrijden. Pop Up Europa is een initiatief van provincie Antwerpen om Europa dichter bij de burger te brengen. Ontdek het gratis aanbod voor het secundair onderwijs over de EU. Reserveer snel een plaatsje of bestel lesmateriaal voor het basisonderwijs of secundair onderwijs. Surf naar www.popupeuropa.be voor alle info.

Snelcursus EU: leerlingen secundair onderwijs

Europa en de Europese Unie zijn niet meer weg te denken uit ons leven. De leerlingen uit het laatste jaar secundair mogen in 2019 tijdens de Europese verkiezingen gaan stemmen. Tijd voor een snelcursus Europese Unie. Tijdens deze interactieve workshop van een uur wordt hun kennis over de EU getest, ontdekken ze Europa in hun dagelijks leven en geven ze hun mening.

 • Datum: dinsdag 24 april
 • Tijdstippen: kies uit 9.30 - 10.30 uur, 10.45 - 11.45 uur, 13.30 - 14.30 uur
 • Doelgroep: laatstejaarsstudenten uit het secundair onderwijs
 • Waar: aula Europeion, Campus Blairon 656 in Turnhout

Vorming Europese Unie: leerkrachten secundair onderwijs

Hoe is de Europese Unie ontstaan? Hoe werkt de EU? Wat vertel ik mijn leerlingen over de euro? Hoe komt het dat de Europese lidstaten de vluchtelingencrisis niet samen aanpakken? En wat met een Europese aanpak van bijvoorbeeld terrorisme? We vieren de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome, maar welke toekomst is er voor de EU na de Brexit? Zullen andere landen hun voorbeeld volgen? Deze vorming is exclusief voor leerkrachten secundair onderwijs uit de regio Turnhout.

 • Datum: woensdag 25 april van 12.30 tot 15 uur (12.30 uur: ontvangst met broodje, van 13 tot 15 uur: vorming)
 • Doelgroep: leraren voor de vakken Geschiedenis, Economie, Aardrijkskunde, PAV/MAVO, maximum 18 leerkrachten
 • Waar: documentatiecentrum Atlas Turnhout, Grote Markt 44 in Turnhout

Infosessie EU-fondsen voor scholen

 • Datum: 26 april, 16.00 - 20.00 uur (16 uur: ontvangst met broodjes)
 • Waar: aula Europeion, Campus Blairon 656 in Turnhout

Voorstelling ‘De Man door Europa’ (in het Engels) door Lucas De Man voor leerkrachten en directie, leerlingen 3e graad en CLIL, en cursisten CVO ‘Engels’

Performancelezing die inzoomt op de uitdagingen van het Europa van nu. Daagt de leerlingen uit actief bij te dragen aan de toekomst.

 • Datum: woensdag 2 mei om 10.30 uur
 • Waar: de Kuub, de Warande, Warandestraat 42 in Turnhout

Afhaalpunt gratis lesmateriaal Europa voor basis –en secundair onderwijs

In DocAtlas Turnhout kunnen leerkrachten gratis lesmateriaal afhalen over de Europese Unie. Het lesmateriaal is voor zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs. Daarnaast kunnen ze in DocAtlas ook terecht voor toffe uitleenmaterialen om hun les aan te kleden, zoals een grote pop-up kaart van de Europese Unie, tafelvlaggetjes, een houten legpuzzel en nog veel meer.

Bestellen en reserveren kan via: www.provincieantwerpen.be/europaindeklas