Ondersteuning startende initiatieven kinderopvang

Stad Turnhout voorziet een subsidiereglement ‘Ondersteunende investeringssubsidie voor opstartende initiatieven kinderopvang Turnhout’.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je aan de wettelijke voorwaarden voldoen die worden gesteld aan een erkend kinderdagverblijf, een zelfstandig kinderdagverblijf, een minicrèche of zelfstandige onthaalouder.

De opstartende kinderopvang moet gelegen zijn op het grondgebied van Turnhout en deelname aan het Lokaal Overleg Kinderopvang is verplicht om in aanmerking te komen voor deze subsidie.

Meer informatie kan je nalezen in het subsidiereglement.
Een subsidie aanvragen doe je via het aanvraagformulier.