Parkeerverbod aanvragen

Voor een verhuis, werken ... kan het nodig zijn dat je enkele parkeerplaatsen reserveert op openbaar domein.

Voorwaarden

Het tijdelijk parkeerverbod kan worden aangevraagd voor:

 • Een verhuis met of zonder ladderlift.
 • Het plaatsen van een container.
 • Het plaatsen of afbreken van een stelling.
 • De weg vrijhouden voor ceremoniewagens.
 • Het gebruik van hoogtewerkers.
 • Het inrichten van bouwwerven (o.a. plaatsen van mobiele- en vaste bouwkranen).
 • Vrachtwagens en bestelbussen die voor het laden en lossen van hun goederen zo dicht mogelijk bij het leveringsadres moeten geraken.
 • Het plaatsen van materialen op de openbare weg.

Voor inname openbaar domein door het plaatsen van een stelling, container, bouwmaterialen, bouwwerf of vrachtwagen is bijkomend een signalisatievergunning nodig.

Terug naar boven

Procedure

Dien minstens drie werkdagen op voorhand je aanvraagformulier in bij Wegen, Groen en Mobiliteit. 

Je kan je aanvraag ook online indienen.

Terug naar boven

Bedrag

 • Je betaalt 40 euro voor de eerste zeven dagen
 • Voor elke begonnen volgende week betaal je 12 euro.
 • Voor het aanvragen van wijzigingen en verlengingen van het tijdelijk parkeerverbod is een retributie verschuldigd van 5 euro.
 • Wijzigingen waarbij de totale duur van het tijdelijk parkeerverbod wordt verkort, zijn vrijgesteld van deze bijkomende retributie.

Terug naar boven

Regelgeving

- Het uniform gemeentelijk politiereglement
- retributiereglement op het gebruik van verkeerssignalisatie voor tijdelijk parkeerverbod

Terug naar boven