Leren Thuis Leren

Studenten Lerarenopleiding Thomas More Kempen ondersteunen kleuters, leerlingen en ouders bij hun huiswerksituatie.
Eén keer per week gaan de studenten (bachelor kleuteronderwijs, bachelor lager onderwijs en bachelor secundair onderwijs) gratis aan huis ondersteuning (spelen/voorlezen en/of de huiswerksituatie ondersteunen) bieden bij een maatschappelijk kwetsbaar kind en zijn gezin.

Redenen genoeg om kwetsbare kinderen extra ondersteuning aan te bieden:
-    omdat het thuismilieu voor sommige kinderen weinig ontwikkelingsstimulansen biedt
-    omdat sommige ouders anderstalig zijn
-    omdat niet alle ouders voldoende betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen
-    omdat sommige kinderen thuis geen aangepaste ruimte hebben om te spelen

Het initiatief is ook waardevol omdat toekomstige leerkrachten op deze manier bewust gemaakt worden van de leefomstandigheden en/of opvoedingsproblematieken van maatschappelijk kwetsbare kinderen.

Belangrijk is dat de ondersteuning "aan huis" gebeurt en er dus invloed kan uitgeoefend worden op de thuisomstandigheden en de rol en de betrokkenheid van ouders en andere leden van het gezin.

De ondersteuning beoogt vooral blijvende veranderingen bij kind, ouders en de omstandigheden thuis.
Bijvoorbeeld:
-    stimulansen aan de ontwikkeling van de kinderen geven
-    het gezin kennis laten maken met de bibliotheek of Speel-o-theek
-    een ouder aanzetten tot voorlezen of meespelen
-    het kind een bepaalde structuur aanleren
-    een voorbeeld geven aan ouders naar het ondersteunen van het kind of gezellig voorlezen en samen spelen

De inhoud van de ondersteuning wordt bepaald met de school.  De student heeft een voorbeeldfunctie en laat ouders zien hoe hun kinderen kunnen genieten van aandacht en hoe plezierig het kan zijn om samen te lezen en te spelen. 

Voorwaarden

De ondersteuning door de studenten kan aangevraagd worden door Turnhoutse kleuter-, lagere en secundaire scholen. Gezinnen die van deze ondersteuning kunnen genieten, worden geselecteerd door de scholen.

Terug naar boven

Procedure

Voor de ondersteuning bij een gezin met een kleuter verloopt het contact via Gelijke Kansen - Onderwijs.  Turnhoutse scholen geven aan dat zij een gezin geselecteerd hebben en Gelijke Kansen - Onderwijs koppelt hier samen met de Thomas More Campus Vorselaar een student aan in oktober.

Voor de ondersteuning bij een gezin met een leerling (lager onderwijs of 1ste graad secundair onderwijs) verloopt het contact via Thomas More Campus Turnhout.  Turnhoutse scholen geven aan dat zij een gezin geselecteerd hebben en Thomas More Campus Turnhout koppelt hier een student aan in oktober.

Terug naar boven

Regelgeving

Stageafspraken Thomas More Campussen Turnhout en Vorselaar.

Terug naar boven