Vergunning voor het verhuren van voertuig met bestuurder

Als je een voertuig met bestuurder wilt verhuren moet je een vergunning hebben van Stad Turnhout.

Voorwaarden

 • bewijs van goed gedrag en zeden
 • rijbewijs
 • medische schifting

Terug naar boven

Procedure

De aanvraag doe je bij Stad Turnhout.

Terug naar boven

Meebrengen

 • ingevuld aanvraagformulier
 • een kopie van identiteitskaart
 • de statuten van de firma die bij de handelsrechtbank is geregistreerd of een afschrift van het Belgisch Staatsblad
 • een bewijs van goed gedrag en zeden van de exploitant dat hoogstens drie maanden oud is
 • het getuigschrift van de opleiding Basiskennis van het bedrijfsbeheer, afgeleverd door de Kamer van Ambachten en Neringen
 • een attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
 • een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
 • een fiscaal attest waaruit blijkt dat de exploitant zijn belastingplichten is nagekomen
 • de bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing- of bestelbonnen)

Terug naar boven

Bedrag

250 EUR per voertuig per jaar.

Terug naar boven

Regelgeving

Gemeentelijk reglement op de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuig met bestuurder.

Terug naar boven