Taxivergunning

Een taxivergunning heb je nodig als je een taxidienst wilt exploiteren.

Voorwaarden

 • bewijs goed gedrag en zeden
 • rijbewijs
 • medische schifting

Terug naar boven

Procedure

De aanvraag doe je bij Stad Turnhout.

Terug naar boven

Meebrengen

 • Aanvraagformulier
 • Een kopie van identiteitskaart
 • De statuten van de firma die bij de handelsrechtbank is geregistreerd of een afschrift van het Belgisch Staatsblad
 • Een bewijs van goed gedrag en zeden van de exploitant dat hoogstens drie maanden oud is
 • Het getuigschrift van de opleiding Basiskennis van het bedrijfsbeheer, afgeleverd door de Kamer van Ambachten en Neringen
 • Een attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
 • Een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
 • Een fiscaal attest waaruit blijkt dat de exploitant zijn belastingplichten is nagekomen
 • De bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing- of bestelbonnen)

Terug naar boven

Bedrag

100 EUR per jaar per voertuig voor de taxivergunning.

Deze belasting wordt verhoogd met 200 EUR per jaar per voertuig als een standplaatsvergunning wordt aangevraagd.

Terug naar boven

Regelgeving