Gezinszorg

De dienst Gezinszorg voorziet thuishulp voor gezinnen, bejaarden en zorgbehoevenden. De hulp kan bestaan uit huishoudelijke taken (wassen, strijken, koken, boodschappen doen,…), verzorgende en andere taken, al naargelang de individuele noden. Let wel: het is niet de bedoeling dat de verzorgenden belast worden met de grote schoonmaak en ze zijn evenmin gediplomeerde verpleegkundige. De kostprijs is afhankelijk van je situatie en varieert dus van klant tot klant.

Voorwaarden

Iedereen met een minimale zorgbehoefte kan beroep doen op gezinszorg en poetshulp. Er zijn wel kortingen voorzien voor zwaar zorgbehoevende klanten (zie uitzonderingen).

Terug naar boven

Procedure

 • een aanvraag voor thuishulp doe je in het dienstencentrum of telefonisch
 • een maatschappelijk assistent komt bij jou op bezoek om samen met jou je situatie te bekijken en de aanvraag te behandelen
 • een verzorgende van de thuishulp komt zo vaak als nodig bij je langs om te helpen
 • je ontvangt een factuur in de loop van de maand na de maand dat je hulp kreeg
 • je betaalt per overschrijving of domiciliëring

Terug naar boven

Meebrengen

Om in te schrijven hoef je niets mee te brengen. Eens de hulpverlening effectief opstart, vragen we wel volgende gegevens op:

 • aanslagbiljet belastingen voor inkomsten onroerende goederen
 • bewijs van de te betalen belastingen of teruggave van de belastingen
 • eventueel bewijs van invaliditeit
 • bewijs van uitgaven aan medicatie (minimum 4 maanden), protheses, aanpassingen aan woning, …
 • inkomensbewijzen van de vorige 3 maanden
 • klevertje van de mutualiteit

 

Terug naar boven

Bedrag

Aan de hand van je financiële gegevens wordt je persoonlijke bijdrage in de kosten vastgesteld. Dit is een uurbedrag en wordt berekend op basis van vastgelegde barema's. De bijdrage in poetshulp is de bijdrage voor gezinszorg, verhoogd met 35%.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Wie zwaar zorgbehoevend is, kan rekenen op een tussenkomst in de kosten. Onder 'zorgbehoevend' verstaan we een minimale score op de BEL-profielschaal van 35 punten.

 

De basistussenkomst bedraagt 0,65 euro/uur. Daarbovenop zijn er nog extra kortingen:

 • 0,25 euro/uur voor wie al langer dan een jaar als zorgbehoevende gezinszorg neemt
 • 0,35 euro/uur voor wie meer dan 60 uren per maand gezinszorg neemt
 • korting voor een invaliditeit van minimaal 66%
 • korting voor een verminderde zelfredzaamheid van minimaal 9 punten

Terug naar boven