Vergunning nachtwinkel

Wil je een nachtwinkel exploiteren dan heb je een vergunning van Stad Turnhout nodig.

Voorwaarden

Je kunt geen vergunning krijgen in één van de volgende straten:

 • Grote Markt
 • Gasthuisstraat
 • Sint Antoniusstraat
 • Leopoldstraat
 • Zegeplein
 • Korte Gasthuisstraat tussen Gasthuisstraat en het kruispunt met de Deken Adamsstraat


Je kunt ook geen vergunning krijgen:

 • als er binnen een straal van 100 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, reeds een nachtwinkel is gevestigd
 • in of naast gebouwen met een voortuin
 • in meergezinswoningen

Terug naar boven

Procedure

De aanvraag dien je in bij Stad Turnhout.

Terug naar boven

Meebrengen

 • Kopie identiteitskaart
 • Vermelding van het soort zaak dat men wil openen
 • Juiste adres en een plan van het pand
 • Een attest uitgaand van een bevoegd organisme waaruit blijkt dat de elektrische installaties van het pand beantwoorden aan de voorschriften van de geldende wettelijke reglementeringen
 • Ondernemingsnummer en attest inschrijving ondernemingsloket
 • Kopie van de statuten van de vennootschap
 • Attest FAVV

Terug naar boven

Regelgeving

Uniform Gemeentelijk Politiereglement: afdeling VI, hoofdstuk XV

Terug naar boven