Vergunning belwinkel

Wil je een belwinkel (privaat bureau voor telecommunicatie) exploiteren dan heb je een vergunning van Stad Turnhout nodig.

Voorwaarden

Je kunt geen vergunning krijgen in één van de volgende straten:

 • Grote Markt
 • Gasthuisstraat
 • Sint Antoniusstraat
 • Leopoldstraat
 • Zegeplein
 • Korte Gasthuisstraat tussen Gasthuisstraat en het kruispunt met de Deken Adamsstraat


Je kunt ook geen vergunning krijgen:

 • als er binnen een straal van 100 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, reeds een nachtwinkel is gevestigd
 • in of naast gebouwen met een voortuin
 • in meergezinswoningen

Terug naar boven

Procedure

De aanvraag dien je in bij Stad Turnhout.

Terug naar boven

Meebrengen

 • Kopie identiteitskaart
 • Juiste adres en een plan van het pand
 • Een attest uitgaand van een bevoegd organisme waaruit blijkt dat de elektrische installaties van het pand beantwoorden aan de voorschriften van de geldende wettelijke reglementeringen
 • Ondernemingsnummer en attest inschrijving ondernemingsloket
 • Kopie van de statuten van de vennootschap
 • Attest FAVV

Terug naar boven

Regelgeving

Uniform Gemeentelijk Politiereglement: afdeling VI, hoofdstuk XV

Terug naar boven