Tussenkomst vakanties

Wil je graag eens op (weekend)uitstap of op vakantie, maar lukt dit niet omwille van financiële of familiale redenen?

OCMW Turnhout werkt samen met volgende organisaties die een ontspannings- en vakantieaanbod hebben uitgewerkt:

 • Het Steunpunt Vakantieparticipatie
  is een dienst van Toerisme Vlaanderen die een goedkoop vakantieaanbod uitwerkt voor mensen met een laag inkomen. Het aanbod aan daguitstappen (toeristische attracties), vakantiehuizen, individuele of groepsvakanties is ruim. Jaarlijks verschijnen er twee lijvige vakantiegidsen met het aanbod. Deze kan je vinden op de website van het Steunpunt Vakantieparticipatie.
 • BLOSO
  voorziet een korting op het normale tarief van de BLOSO-sportkampen voor kinderen. De sportkampen gaan door tijdens de schoolvakantieperiodes.
 • Open Scoutskamp Kempen
  organiseert een zomerkamp van scoutsleiding met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren uit de Kempen.
 • VZW Rode Kruisvakanties
  organiseert vakanties voor kinderen in armoede en voor mensen met een handicap. Er zijn vakantiekampen aan zee en in het binnenland. De vakantiekampen vinden plaats in de zomermaanden. Een overzicht van de kampen kan je terug vinden op de website van het Rode Kruis.

 

De aangepaste vakanties voor personen met een handicap zijn groepsvakanties met ruimte voor individuele wensen. Naast vakantieweken voor iedereen, zijn er ook weken met een specifieke doelgroep:

 • vakantie voor personen met een meervoudige handicap
 • vakantie voor personen met een hoge zorgzwaarte
 • gezinsvakantie: voor gezinnen waarvan een gezinslid een handicap of ziekte heeft en het jongste kind maximaal 18 jaar is
 • vakantie voor jongeren met een meervoudige handicap

Voorwaarden

Het Steunpunt Vakantieparticipatie:

 • voor alle mensen die omwille van financiële beperkingen niet op vakantie of daguitstap kunnen gaan
 • screening gebeurt op basis van inkomen, rekening houdend met bijkomende omstandigheden (schulden, medische kosten,...)
 • een doorverwijzing vanuit een OCMW of sociale organisatie aangesloten bij het Steunpunt volstaat

 

BLOSO:

 • kent een korting van 50% toe op het normale tarief van de BLOSO-sportkampen
 • kinderen die gehoren tot een gezin dat één of andere vorm van dienstverlening of begeleiding geniet van een OCMW of het CAW

 

Open Scoutskamp Kempen:

 • maatschappelijk kwetsbare kinderen of jongeren uit de Kempen
 • de jongere mag geen lid zijn van een jeugdbeweging

 

VZW Rode Kruisvakanties:

 • vakantiekampen zijn er voor:
  • thuiswonende kinderen uit gezinnen die in armoede leven
  • tussen 7 en 14 jaar oud zijn
  • en niet op vakantie gaan met een jeugdbeweging of met een gezin
 • de aangepaste vakanties zijn er voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen gaan door een ziekte, een handicap, leeftijd of sociale omstandigheden (bv. geïsoleerd zijn). Deze personen kunnen alleen komen of met hun partner, familielid, vriend of mantelzorger.  Een vakantie voor het gezin is ook mogelijk.

Terug naar boven

Procedure

 • een vraag voor een uitstap of vakantie voor jezelf, een gezinslid, de kinderen of het gezin doe je bij het OCMW 
 • OCMW Turnhout zal nagaan of je aan de voorwaarden voldoet
 • we informeren je over de mogelijkheden en de kostprijs en ondersteunen je bij de keuze en reservatie van je uitstap of vakantie
 • je ontvangt de nodige attesten voor het bekomen van korting op de kostprijs

Terug naar boven