Horecavergunning

Een tap- en exploitatievergunning (horecavergunning) heb je nodig als je een horecazaak uitbaat.

Procedure

De aanvraag dien je in bij Stad Turnhout.

Terug naar boven

Meebrengen

 • Kopie identiteitskaart
 • Kopie identiteitskaart van de aangestelden
 • Telefoon en mailadres waarop de aanvrager is te bereiken
 • Juist adres, telefoonnummer en mailadres van de horecazaak
 • Vermelding van het soort horecazaak
 • Ondernemingsnummer en attest van inschrijving ondernemingsloket
 • Kopie statuten van de vennootschap
 • Bewijs van goed gedrag en zeden

Terug naar boven

Uitzonderingen

 • Occasionele horecazaken
 • Reizende horecazaken
 • Horecazaken die worden uitgebaat door een vereniging aangesloten bij een erkende gemeentelijke adviesraad
 • Horecazaken die door de gemeente ter beschikking worden gesteld van vzw's en feitelijke verenigingen onder welke juridische vorm dan ook

Terug naar boven

Regelgeving

Uniform Gemeentelijk Politiereglement: afdeling VI, hoofdstuk XVII

Terug naar boven