Opladen budgetmeter

Een budgetmeter is een elekriciteits- of aardgasmeter waarbij je op voorhand betaalt voor de elektriciteit of het aardgas dat je verbruikt. Je krijgt een budgetmeter indien je de energiefactuur niet meer kan betalen. Het is dus een digitale energiemeter die toelaat je energieverbruik via een systeem van voorafbetalingen op te volgen. Zo kan je verder energie gebruiken maar wordt vermeden dat je energiefactuur te hoog oploopt.

Het systeem werkt met een betaalkaart (budgetmeterkaart) die je eerst voor een bepaald bedrag moet opladen op een oplaadpunt. Deze kaart plaats je in de budgetmeter. Zolang het bedrag niet opgebruikt is, kun je gas en elektriciteit verbruiken.

Wanneer het tegoed daalt onder 5 euro krijg je een waarschuwing om de budgetmeterkaart opnieuw op te laden. Indien het tegoed volledig op is, krijg je nog een beperkt noodkrediet. Dit noodkrediet is echter niet gratis, de verbruikte energie wordt bij de bestaande schulden opgeteld.

 

Indien ook het noodkrediet op is, moet je de budgetmeter opladen. Bij elke oplading tot 50 euro zal er 35% van het opgeladen bedrag gebruikt worden voor de afbouw van de schuld. Als je meer dan 50 euro oplaadt, dan mag het gedeelte boven de 50 euro volledig gebruikt worden om schulden af te bouwen.

Voorwaarden

Je krijgt een budgetmeter wanneer:

  • je elektriciteit of aardgas geleverd krijgt via de netbeheerder
  • de facturen voor het verbruik hiervan niet betaald zijn
  • de netbeheerder je per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld

De plaatsing van een budgetmeter gebeurt gratis door de netbeheerder.

Je budgetmeter wordt uitgeschakeld wanneer:

  • al je openstaande schulden bij de netbeheerder zijn betaald
  • je een contract met een leverancier hebt afgesloten die je van elektriciteit en/of aardgas zal voorzien na het uitschakelen van een budgetmeter

Terug naar boven

Procedure

Het opladen van je budgetmeterkaart kan op twee manieren:

  • ofwel met een bankkaart in één van de klantenkantoren van Eandis of bij OCMW Turnhout
  • ofwel via een storting in een BPost-kantoor

Kies je voor de laatste manier, schrijf dan zeker je volledige klantnummer in de 'Mededeling' van het stortingsformulier, en breng je betalingsbewijs mee naar het oplaadpunt van je keuze. Daar zal het gestorte bedrag op je budgetmeterkaart worden geplaatst.

Terug naar boven

Meebrengen

Je budgetmeterkaart

Terug naar boven

Bedrag

Je kiest zelf het bedrag dat je wenst op te laden.

Voor je verbruik betaal je:

  • de sociale maximumprijs als je daar recht op hebt
  • in de andere gevallen: een vastgelegde prijs (het gemiddelde van de prijzen van de commerciële leveranciers)

Terug naar boven